Domov Novinky WhatsApp: Objavená diera, umožňuje prístup ku správam

WhatsApp: Objavená diera, umožňuje prístup ku správam

Zdielať

Whatsapp-logoTech­nic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Doub­leT­hink, Bas Bosschert ob­ja­vil chy­bu v šif­ro­va­ní v aplikácií What­sApp. Tá by mohla umožniť hackerom prístup k vašej konverzácii. Nedávno bola vypustená veľká aktualizácia pre Android no chyba pretrváva.

Bas Bosschert dokonca na svojom blogu zverejnil vlastný návod pre prístup k chatu v aplikácii WhatsApp. Vývojári WhatsAppu sa však bránia. Wha­tApp pre An­droid uk­la­dá kon­ver­zá­cie na pa­mä­ťo­vú kar­tu v te­le­fó­ne, kto­rá je prís­tup­ná pre množ­stvo ďal­ších ap­li­ká­cií, ak im pou­ží­va­teľ dá op­ráv­ne­nie, keď o to po­žia­da­jú. Je to teda problémom infraštruktúry Androidu.

Facebook, ktorý WhatsApp odkúpil chce zapracovať na problémoch s bezpečnosťou aplikácie, no ako dodal hovorca Facebooku, chvíľu to potrvá. Napriek tomu to však naďalej ostanú problémy na strane Androidu, ktorý umož­ňuje akejkoľ­vek ap­li­ká­cií pris­tu­po­vať k dá­tam iných ap­li­ká­cií a od­osie­lať ich tre­tej stra­ne. V tomto ohľade je dokonalejší iOS, ktorý neumožní aplikáciám prístup k vaším dátam. Prípadný malvér tak má smolu.

Zdroj: Techcrunch.com

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno