Domov Novinky Vedci tvrdia, že smartfóny zhoršujú kvalitu spermií

Vedci tvrdia, že smartfóny zhoršujú kvalitu spermií

Zdielať

Štúdia poskytuje presvedčivý dôkaz o súvislosti medzi používaním mobilných telefónov a kvalitou spermií.

Hypotéza, že elektromagnetické žiarenie spôsobené smartfónmi môže ovplyvniť reprodukčné zdravie človeka vrátane kvality spermií, je už roky predmetom významného vedeckého výskumu a verejného záujmu. Výsledky štúdií vykonaných v tejto oblasti boli doteraz rozporuplné. Zatiaľ čo niektoré štúdie nezistili žiadny viditeľný vplyv žiarenia, iné spájajú nadmerné používanie mobilných telefónov so zníženou kvalitou spermií.

Teraz tím zo Ženevskej univerzity (UNIGE) v spolupráci so Švajčiarskym inštitútom tropického a verejného zdravia (Swiss TPH) zverejnil významnú prierezovú štúdiu na túto tému. Na základe údajov získaných od 2886 švajčiarskych mužov vo veku 18 až 22 rokov v šiestich vojenských odvodových strediskách v rokoch 2005 až 2018 dokazuje, že znížený celkový počet a koncentrácia spermií súvisia s častým používaním mobilných telefónov.

„Muži vyplnili podrobný dotazník týkajúci sa ich životných návykov, ich všeobecného zdravotného stavu a konkrétnejšie frekvencie, s akou používali svoj telefón, ako aj miesta, kam ho odkladali, keď ho nepoužívali,“ vysvetlil Serge Nef, riadny profesor na Katedre genetickej medicíny a vývoja na Lekárskej fakulte UNIGE a v SCAHT – Švajčiarskom centre pre aplikovanú humánnu toxikológiu, ktorý sa podieľal na vedení štúdie.

Zistenia preukázali súvislosť medzi zníženou koncentráciou spermií a častým používaním mobilných telefónov. Vedci zistili, že muži, ktorí nepoužívali telefón častejšie ako raz týždenne, mali medián koncentrácie spermií oveľa vyšší (56,5 milióna/ml) ako muži, ktorí používali telefón viac ako 20-krát denne (44,5 milióna/ml).

Autori však nenašli žiadnu súvislosť medzi slabou pohyblivosťou a morfológiou spermií a používaním telefónu. Nová štúdia je oveľa dôkladnejšia ako predchádzajúce výskumy a mohla by naznačovať, že dlhoročný vedecký konsenzus, podľa ktorého neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že vystavenie týmto formám žiarenia má významný vplyv na kvalitu spermií, nemusí byť presný.

„Predchádzajúce štúdie hodnotiace vzťah medzi používaním mobilných telefónov a kvalitou spermií boli vykonané na relatívne malom počte osôb, zriedkavo zohľadňovali informácie o životnom štýle a podliehali výberovému skresleniu, keďže boli naberané na klinikách pre liečbu neplodnosti. To viedlo k nepresvedčivým výsledkom,“ uviedla Rita Rahban, vedúca výskumná pracovníčka a odborná asistentka na Katedre genetickej medicíny a vývoja na Lekárskej fakulte UNIGE a na SCAHT, prvá autorka a spoluvedúca štúdie.

Keďže táto štúdia sa spoliehala na údaje získané na základe vlastného hlásenia, výskumníci sa teraz púšťajú do novej štúdie, ktorej zámerom je priamo a presne kvantifikovať vystavenie elektromagnetickým vlnám, ako aj zohľadniť druhy používania, ktoré ovplyvňujú kvalitu spermií, ako napríklad telefonovanie, prehliadanie internetu a posielanie správ. Štúdia je uverejnená v časopise Fertility and Sterility.

Zdroj