Domov Novinky Sú firemné e-maily v bezpečí? Tipy ako ho ochrániť

Sú firemné e-maily v bezpečí? Tipy ako ho ochrániť

Zdielať

Spoločnosť Trend Micro vo svojej novej analýze zistila, že útoky kyberzločincov prostredníctvom firemných e-mailov spôsobili za posledné dva roky približne 22 000 spoločnostiam na celom svete straty vo výške takmer 2,75 miliardy eur.

E-mail 01

V správe, ktorú spoločnosť spracovala na základe údajov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), sa uvádza, že od januára 2015 stúpol počet identifikovaných strát cez firemné maily o 1300%, čo je v priemere takmer 125000 eur získaných zločincami na jednom podvode. FBI z dôvodu škodlivého potenciálu a účinnosti týchto kampaní vydal upozornenie pre verejnosť, v ktorom detailne opísal fungovanie e-mailových podvodov a rozsah škôd, ktoré môžu napáchať postihnutým spoločnostiam a ich zamestnancom.

FBI vo svojej analýze definuje napadnutie firemného mailu ako sofistikovaný e-mailový podvod, zameraný na spoločnosti so zahraničnými partnermi, ktoré pravidelne uskutočňujú online prevody prostriedkov. Začínajú väčšinou napadnutím e-mailov členov vedenia spoločnosti. Podvodník posiela nič netušiacemu zamestnancovi e-maily s inštrukciami na uhradenie vysokých finančných súm na zahraničný účet.

E-mail 02

Podvodníci sa pri napadnutí firemných mailov nespoliehajú iba na malware, využívajú skôr metódy sociálneho inžinierstva, v dôsledku čoho sú veľmi ťažko vystopovateľní. Rozoznávame viacero druhov napadnutia firemného e-mailu. Útoky prostredníctvom napadnutia firemného e-mailu využívajú techniky sociálneho inžinierstva, pri ktorých kyberzločinci vystupujú ako zamestnanci napadnutej spoločnosti.

Na základe monitoringu e-mailov z dielne Trend Micro sú najviac zneužívanými pozíciami vo firmách hlavný predstaviteľ spoločnosti (CEO), prezident spoločnosti alebo výkonný riaditeľ. Útoky prostredníctvom napadnutého e-mailu sú najčastejšie cielené proti zamestnancom finančných oddelení, keďže majú prístup k finančným zdrojom a v náplni práce majú peňažné transfery mimo spoločnosti. Podľa prieskumu Trend Micro je najčastejším cieľom kyberzločincov finančný riaditeľ spoločnosti (CFO).

E-mail Apple iPhone

Podvodníci v napadnutých e-mailoch zvyčajne používajú jednoduchý či vágny predmet mailu, často jednoslovný – napríklad „Urgentné“, „Prevod“ alebo „Žiadosť“. Ich nástroje zahŕňajú bežné druhy malwaru, jednoducho dostupného na internete, napríklad keyloggery. V mnohých prípadoch ich cena neprekračuje 44 eur, často sú dokonca dostupné zadarmo. V roku 2016 napadli kyberzločinci podobným spôsobom celý rad známych spoločností a korporácií. Medzi postihnutými boli aj firmy ako Seagate a Snapchat.

Ochrana pred napadnutím

Spoločnosti sa proti napadnutiu svojich firemných e-mailov môžu chrániť viacerými spôsobmi. Podľa Trend Micro je dôležité poučiť zamestnancov o tom, ako podobné útoky fungujú. Prinášame niekoľko tipov, ako chrániť svoju firmu pred útokmi cez e-mail:

  • Dôkladne skúmajte každý e-mail a dávajte si pozor na nezvyčajné maily od vysokopostavených členov vedenia spoločnosti. Špeciálnu pozornosť venujte e-mailom so žiadosťami o úhradu či prevod finančných prostriedkov.
  • Vzdelávajte zamestnancov v oblasti internetovej bezpečnosti. Hoci sú ľudské zdroje najväčším prínosom firmy, môžu byť aj jej najslabším miestom, čo sa týka bezpečnosti. Revidujte bezpečnostnú politiku firmy a zaveďte správne bezpečnostné návyky.
  • Overte si akékoľvek zmeny v úhradách dodávateľom a platby potvrdzujte podpisom ďalšieho zamestnanca spoločnosti.
  • Do detailu sa oboznámte s návykmi svojich zákazníkov, vrátane dôvodov úhrad.
  • Preverujte žiadosti o úhradu. Žiadosti o prevod finančných prostriedkov potvrdzujte prostredníctvom telefonického overenia v rámci dvojstupňovej autentifikácie, používajte známe kontaktné údaje dodávateľov namiesto čísiel, uvedených v e-mailovej žiadosti.
  • Akékoľvek podozrivé e-maily okamžite nahláste polícii alebo príslušnému centru pre internetovú bezpečnosť.

Zdroj: Trend Micro