Domov Novinky Čína má veľké plány s humanoidnými robotmi

Čína má veľké plány s humanoidnými robotmi

Zdielať

Čína tvrdí, že humanoidné roboty sú novým motorom rastu.

Do roku 2025 chce začať s ich masovou výrobou a do roku 2027 získať vedúce postavenie na svete. Pekingské ministerstvo priemyslu a technológií vydalo deväťstranové usmernenie, v ktorom vyzýva na inovácie, bezpečný dodávateľský reťazec a medzinárodnú konkurencieschopnosť technológií. Nalieha na robotický priemysel, aby urýchlil vývoj humanoidných robotov na použitie v drsných a nebezpečných podmienkach.

Budúcnosť čínskeho priemyslu môže spočívať na pleciach humanoidných robotov, ak sa krajine podarí splniť nové oficiálne ciele, ktorými je presadenie masovej výroby do roku 2025 a dosiahnutie svetovej úrovne v tejto technológii do roku 2027. Ministerstvo priemyslu a informačných technológií (MIIT), pekinské ministerstvo dohliadajúce na priemyselný sektor krajiny, na svojej webstránke zverejnilo deväťstranové usmernenie, v ktorom sa uvádza, že čínske humanoidné roboty by mali „realizovať masovú výrobu do roku 2025“.

MIIT uviedlo, že Čína sa bude snažiť „vytvoriť systém inovácií humanoidných robotov, dosiahnuť prelom v niekoľkých kľúčových technológiách a zabezpečiť bezpečné a efektívne dodávky základných komponentov“ do roku 2025. Do roku 2027 by sa humanoidné roboty mali „stať novým dôležitým motorom hospodárskeho rastu“ v Číne, vyzvalo ministerstvo. V dokumente sa požaduje, aby sa dovtedy „výrazne zlepšili technologické inovácie humanoidných robotov, vytvoril sa bezpečný a spoľahlivý systém priemyselného dodávateľského reťazca, vybudovala sa priemyselná ekológia s medzinárodnou konkurencieschopnosťou a naša komplexná sila dosiahla vyspelú svetovú úroveň“.

Keďže krajina hľadá spôsoby, ako sa vyrovnať s úbytkom pracovnej sily a starnutím obyvateľstva, potenciálnou odpoveďou na oba problémy by mohla byť robotická výroba. Tento dokument je najnovším pokusom urýchliť rozvoj miestneho robotického priemyslu a podporiť technologickú sebestačnosť v podmienkach tvrdej konkurencie s USA v kľúčových technologických oblastiach, ako sú napríklad čipy.

Čína už dosiahla pokrok v priemyselnej robotike, keď v roku 2021 prvýkrát predbehla USA a stala sa piatou najautomatizovanejšou krajinou na svete, uvádza sa v správe World Robotics 2022, ktorú vydala Medzinárodná federácia robotiky. Podľa usmernení sa očakáva nárast využívania robotov v odvetviach, ako sú zdravotníctvo, služby pre domácnosť, poľnohospodárstvo a logistika.

V úvode dokumentu MIIT uviedla, že humanoidné roboty sa pravdepodobne stanú ďalšou „prevratnou inováciou“ po počítačoch, smartfónoch a nových energetických vozidlách, ktoré môžu zásadne zmeniť výrobu a spôsob života ľudí „a zmeniť štruktúru globálneho priemyselného rozvoja“. Ministerstvo dodalo, že Čína zlepší priemyselné normy a možnosti testovania výrobkov, ako aj vybuduje laboratóriá, priemyselné organizácie a komunity s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré budú slúžiť humanoidnému robotickému priemyslu.

Prisľúbilo tiež, že pomôže rozvíjať toto odvetvie pomocou lepších politík a odbornej prípravy talentov a medzinárodnej spolupráce. S cieľom stanoviť svetové normy pre vznikajúce odvetvie sa krajina bude podieľať „na stanovovaní medzinárodných pravidiel a noriem a prispievať ‚čínskou múdrosťou‘ k rozvoju globálneho odvetvia humanoidných robotov“, uviedol MIIT v samostatnom výklade usmernení. Peking má záujem posilniť svoj vyspelý výrobný sektor a zvýšiť sebestačnosť vzhľadom na obmedzenia zo strany USA. Klesajúci počet obyvateľov a slabý hospodársky rast tieto snahy ešte podporujú.

Zdroj