Domov Novinky Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

Výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 3,7 GHz

Zdielať

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil vo svojom vestníku a na webe výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník.

Digitalizacia cloud

Predmetom každého z týchto výberových konaní sú dva frekvenčné bloky, každý so šírkou 40 MHz. Jeden operátor môže získať jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8×5 MHz základných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré je vyvolávacou cenou a predstavuje pre jeden 40 MHz frekvenčný blok pre okres: Detva hodnotu 1400 eur, Kysucké Nové Mesto 1400 eur, Myjava 1200 eur, Sobrance 1000 eur, Stropkov 900 eur a Svidník 1400 eur.

Ponuka do výberového konania musí byť doručená na podateľňu RÚ osobne alebo poštou najneskôr do 06.09.2016 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky. Cieľom výberových konaní je zvýšiť dostupnosť širokopásmového pripojenia. Ponuka frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz, ktorá je predmetom výberových konaní, je vhodná pre naplnenie tohto cieľa.

Zdroj: RÚ