Domov Novinky Tip na výlet: Baťov kanál – zábava pre deti aj dospelých

Tip na výlet: Baťov kanál – zábava pre deti aj dospelých

Zdielať

Hoci leto končí, stále sa nájde viac než dosť atrakcií, ktoré možno navštíviť. Z redakcie sme zašli na Baťov kanál, kde viacero spoločností ponúka na prenájom motorové člny a malé kajutové lode pre jednodenné plavby, ale aj vybavenejšie kajutové lode pre viacdenné plavby.

Baťov kanál – Prístav v Skalici

Najmä v lete je ten čas, kedy netreba sedieť doma za počítačom a skúsiť niečo nové. Keď je teplo, mnohí idú do prírody, iní za spoznávať nové miesta a samozrejme aj k moru. Všetky tieto veci k letu predsa patria. Relax na lacnejší spôsob však možno zažiť aj inak, napríklad plavbou po Baťovom kanáli. My sme začali náš výlet v prístave pri Skalici, kde sme mali prenajatý štvormiestny motorový čln od spoločnosti Prvá plavebná. Ako nám už sprievodca na začiatku pri odovzdávaní spomenul, pri 6-8 hodinovej plavbe s člnom je vhodná trasa zo Skalice do Strážnice, čo potrvá zhruba dve hodiny, rovnako trvá cesta aj nazad. Treba uvažovať aj s prestávkami na oddych alebo stravu. Na začiatok je samozrejme súčasťou podpísanie preberacieho protokolu na čln alebo loďku, zloženie vratnej zálohy a krátka inštruktáž ako riadiť čln.

Baťov kanál – Prístav v Skalici: Čln, ktorý sme mali požičaný

A ako prebieha samotné objednanie? Rezervácia člnu, alebo loďky je platná až po obdržaní potvrdenia termínu a pokynov k plavbe na uvedenú mailovú adresu. Časy prenájmu lodí sú rôzne podľa záujmu návštevníkov, k dispozícii sú na štvorhodinové plavby, na osemhodinové plavby, alebo na 1-3 hodinové plavby podľa aktuálnej obsadenosti lodí. Orientačné trasy plavby, ktoré sú uvedené na stránke spoločnosti sa môžu líšiť, podstatné však je, či sa zastavujeme po ceste v prístavoch, obzeráme pamiatky – alebo nie. Motorové člny sú vhodné na kratšie (jednodňové/osemhodinové) plavby. Ich ovládanie je jednoduché a plavba na nich je príjemným spestrením letných dní.

Baťov kanál – Plavba po kanáli

Páči sa nám, že sú vybavené strieškami proti slnku, čo príde vhod najmä v období, keď je počasie neúprosné a teploty sa šplhajú vysoko nad 30 °C. Tieto štvor až šesť miestne člny sa ovládajú pákou na motore, osem až desaťmiestne člny sa ovládajú kormidlom. Treba upozorniť, že člny nie sú veľké a teda neposkytujú komfortné sedenie. Taktiež ten, kto čln riadi, môže po čase „stuhnúť“ v jednej polohe pri ovládacej páke. Plavidlá je potrebné rezervovať v predstihu, pričom sa odporúča 5-7 dní vopred (na víkendové termíny aj skôr), rezerváciu potvrdzuje spoločnosť v priebehu 24 hodín. Rezervácie je potrebné posielať najneskôr do 12:00 h v predchádzajúcom pracovnom dni, počas víkendov sa rezervácie nevybavujú. Bez rezervácie člnov a lodí vopred negarantuje spoločnosť možnosť prenájmu na mieste z dôvodu obsadenosti alebo realizácie iných plavieb.

Baťov kanál – Výklopník (pri obci Sudoměřice)

Po príjazde do prístavu v Skalici sme vnímali príjemné prostredie areálu, kde sú člny a loďky, ale tiež reštaurácia s posedením na terase a pre najmenších detské ihrisko. Parkovisko pred areálom nie je veľké, ale zdá sa, že kapacitne postačuje, keďže nebol problém nájsť voľné miesto. Pokiaľ ideme do histórie, tak Baťov kanál vznikol v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. S jeho plavebným využitím sa nepočítalo. Neskôr sa používal na prepravu uhlia. Svoj oficiálny názov „Baťov kanál“ dostal 1. mája 1960 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Plavebná trasa Baťovho kanála je od Hodonína až po Otrokovice na Morave.

Baťov kanál – Plavba po kanáli

Pôvodne slúžil kanál pre nákladnú plavbu, dnes je využívaný len na rekreačné účely. Pozdĺž kanálu je množstvo požičovní lodí, v ktorých si možno požičať čln a tým získať možnosť preplávať vodnú cestu podľa svojich predstáv. Na trase možno navštíviť viacero zaujímavých miest – napríklad ochutnávku miestnych vín, vínne pivnice a taktiež rôzne historické miesta ako je múzeum, či starobylý kostol Nanebovzatia Panny Márie z 18. storočia v Strážnici. Celá plavebná trasa Baťovho kanálu je dlhá 53 km, pričom lode musia preplávať trinástimi plavebnými komorami, ktoré regulujú výškové rozdiely hladiny. Absolvovať ju celú však zaberie niekoľko dní.

Baťov kanál – Plavebná komora pred prístavom Petrov

Po vyplávaní z prístavu Skalica je ďalšia zastávka Výklopník (pri obci Sudoměřice). Táto vinárska obec leží pod pohorím Bielych Karpát na priamych hraniciach so Slovenskou republikou. Obec je najjužnejšou obcou na východnom brehu rieky Moravy na území Českej republiky a bola založená v rokoch 1260 – 1264. V dedine sa zachovalo niekoľko tradičných dedinských usadlostí, tzv. podunajské hlinené domčeky s tradične upravenou omietkou. Na námestí je dochovaný Panský dvor a zvonica z 18. storočia. Dominantou obce je funkcionalistický kostol Krista Kráľa postavený v rokoch 1930 – 1933. Obec Sudoměřice je centrom vinárstva v regióne, keďže v 70. rokoch minulého storočia sa začala výstavba vínnych pivníc v koryte vyschnutého ramena Sudoměřického potoka.

Baťov kanál – Plavebná komora pred prístavom Petrov

V katastri obce sa nachádza rekreačná oblasť Mlýnky – vodná nádrž určená pôvodne na zavlažovacie účely, dnes sa využíva na rekreáciu a rybolov. Medzi turistické zaujímavosti patrí technické pamiatka Výklopník, ktorá bola postavená v roku 1939. V rokoch 1939 – 1945 toto zariadenie slúžilo k prekládke lignitového uhlia, ktoré sa prevážalo po železničnej trati z neďalekej bane nazývanej Tomáš v Ratíškoviciach. V prístave pri Výklopníku je možné zapožičať si lode, motorové člny a hausbóty, možno sa občerstviť ale aj utáboriť. V roku 2004 bola na Výklopníku otvorená vyhliadková veža, ktorá je verejnosti prístupná počas turistickej sezóny. Z vyhliadky je možné vidieť nielen krásy rieky Moravy, ale aj nádhernú panorámu blízkych Bielych Karpát.

Baťov kanál – Plavebná komora pred prístavom Petrov

Ešte krátko pred prístavom Petrov je prvá plavebná komora, ktorá slúži na vyrovnanie hladiny. Na oboch koncoch plavebnej komory sú semafory pre oba smery – zelená znamená, že s člnom môžeme ísť ďalej. Obsluha komory postupne prichádzajúce lode a člny usporiada a dáva pokyny, kto kam má ísť. Podstatné je, aby sme sa na ľavej, alebo pravej strane držali o rebrík, alebo o bočné laná, či zvislé tyče na stranách. A prečo je to podstatné? Keďže hladina kanálu je pred Petrovom nižšia ako za ním, musí dôjsť k jej vyrovnaniu, na čo slúži práve plavebná komora. V nej musia mať, samozrejme, všetky lode a člny vypnutý motor. Ak by na to niekto z návštevníkov zabudol, sprievodca na to upozorní.

Baťov kanál – Plavebná komora pred prístavom Petrov

Keď sú všetky lode a člny v plavebnej komore zoradené a všetko je tak, ako má byť, zatvárajú sa vráta zo strany odkiaľ priplávali lode. Začína sa napúšťanie vody, ktoré trvá asi 10-12 minút. Dĺžka komory je necelých 40 metrov, šírka asi 7 metrov, pričom rozdiel medzi úrovňou hladiny kanálu pred komorou a za komorou je približne dva metre. Počas plavby stretávame lode s rôznymi názvami. Často sú to ženské mená alebo názvy kvetín. Ale aj fanúšik slovenskej politiky by si prišiel na svoje. Stretli sme totiž aj plavidlá s názvami ako Sasanka a Elektra.

Baťov kanál – Prístav Petrov

Ďalšou zastávkou je Petrov, obec, ktorá je v srdci moravskej oblasti Slovácko v blízkosti starobylého mesta Strážnice, v kraji dobrého vína, živého folklóru a krásnej prírody. Obec má 1330 obyvateľov a v písomných zmienkach sa objavuje od roku 1412. Od 16. storočia sa s názvom obce stretávame v súvislosti s objavom liečivých účinkov miestneho sírneho prameňa. Najznámejšou pamätihodnosťou je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry – ojedinelý súbor 80 pôvodných vinných pivníc – Plže. Petrov je taktiež významným prístaviskom pre turistické plavby na Baťovom kanáli. V roku 2015 tu bol vybudovaný najväčší prístav na kanáli, v ktorom môže kotviť až 45 lodí.

Baťov kanál – Prístav Petrov

Poslednou našou zastávkou je Strážnice. Mestečko leží na ľavom brehu rieky Velička, v centre regiónu Slovácko na slovensko– moravskom pomedzí. Strážnice je historicky významné miesto s tradíciami ľudovej kultúry a nádhernou okolitou prírodou. Zachovali sa tu krásne kroje a i niektoré zvyky ročného cyklu. Začiatky samotného mesta sú spojované s upevňovaním hraníc samotného českého štátu v dobe vlády Přemysla Otakara II. v druhej polovici 13. storočia. Na ochranu pozemných hraníc bolo zriadených niekoľko hradov, medzi ktorými sa nachádzal i hrad v Strážnici, postavený po roku 1260. Samotný názov mesta je odvodený od strážnej funkcie, ktorú mal hrad vykonávať.

Baťov kanál – Prístav Strážnice

V meste sú dokonca aj dva kostoly – Kostol sv. Martina, pôvodom gotický kostol z 15. storočia, ktorý založil v rámci budovania nového mesta Jiří z Kravařov. Z tejto doby sa zachovali fragmenty, ktoré byli odkryté pri oprave kostola v roku 1943. Ďalej je tu Kostol Nanebovzatia Panny Márie, pričom ide o najväčšiu barokovú pamiatku z druhej tretiny 18. storočia. V meste je tiež múzeum, mlyn, zámok a zámocký park, vodná nádrž Lučina, alebo taktiež salaš a rozhľadňa Travičná. V okolí mesta je viac cyklistických a náučných chodníkov, je tu tiež viacero krčiem a cukrární. Obľúbeným sa stalo pre návštevníkov aj Strážnické vinobranie, slávnosť udržujúca vinohradnícku tradíciu v meste a okolí.

Baťov kanál – Prístav Strážnice a loď Sasanka

Po asi hodinovej pauze sa otáčame a vraciame späť. Maximálna rýchlosť člna je asi 8 km/hod. a obsluhu zvládne aj neskúsený používateľ. Ide teda o plavbu, počas ktorej si možno užiť aj okolie kanála, popri ktorom je vybudovaná cyklotrasa. Plavba môže byť atraktívna aj pre menšie deti, ktoré bolo vidno vo viacerých plavidlách. Navyše, ak sa vydarí pekné počasie – tak ako nám – plavba po Baťovom kanáli je atrakcia vhodná asi pre každého, kto túži skúsiť niečo nové.

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno