Domov Novinky Čo si ľudia myslia o umelej inteligencii?

Čo si ľudia myslia o umelej inteligencii?

Zdielať

Umelá inteligencia je vnímaná ako „dobrý pomocník“, ale vyvoláva aj pocity strachu a ohrozenia.

Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky 29% opýtaných považuje za najväčšiu výhodu umelej inteligencie zvýšenie efektívnosti a produktivity, najmä v oblasti práce. Umelá inteligencia šetrí čas, znižuje náklady, šetrí pracovnú silu, zjednodušuje výrobné procesy a nahradzuje človeka v automatizovaných či nebezpečných činnostiach.

Štvrtina respondentov (24 %) vidí najväčšiu výhodu v tom, že AI uľahčuje a zjednodušuje život v rôznych oblastiach – v práci, pri štúdiu a vzdelávaní alebo v každodennom osobnom živote. Ďalších 20% opýtaných oceňuje rýchlosť AI v rozhodovaní, riešení úloh a dostupnosti informácií. Desatina respondentov vyzdvihuje presnosť a spoľahlivosť, zatiaľ čo 9% oceňuje komplexnosť, variabilitu a flexibilitu umelej inteligencie.

Na druhej strane, umelá inteligencia vyvoláva aj obavy. Najväčšie obavy sú spojené so zneužitím AI človekom. Viac ako štvrtina opýtaných uvádza bezpečnostné riziká, ako šírenie hoaxov, dezinformácií, deepfake videí, zneužitie osobných údajov, hackerské útoky, podvody a vojnu. Takmer pätina (17%) sa obáva, že AI pripraví ľudí o prácu a spôsobí zánik mnohých profesií.

Tretia významná nevýhoda sa týka nespoľahlivosti, chybovosti a nepredvídateľného správania AI, čo uvádza 13% opýtaných. Každý desiaty respondent sa obáva všeobecnej hrozby – zničenia civilizácie, keď AI nahradí a ovládne človeka. Ďalších 6% považuje za najväčšiu nevýhodu stratu slobody, súkromia, manipuláciu a sledovanie ľudí.

Negatívny vplyv AI sa môže prejaviť aj na samotnom človeku, napríklad ničením jeho myslenia a kreativity, spôsobovaním lenivosti a závislosti alebo degradáciou medziľudských vzťahov. Hoci AI má potenciál byť nasadená v každej oblasti ľudskej činnosti, nie všade respondenti očakávajú pozitívny prínos.

AI je negatívne vnímaná v oblastiach s bezpečnostno-vojenským alebo politicko-mocenským charakterom. Väčšiu škodlivosť ako užitočnosť AI v politike očakáva 61% opýtaných, v armáde 50 % a v oblasti bezpečnosti 42%. Tieto postoje súvisia s obavami zo zneužitia AI človekom, potenciálneho zničenia civilizácie, svojvoľného ublíženia AI človeku a straty slobody.