Domov Novinky USA má plán na zníženie emisií skleníkových plynov

USA má plán na zníženie emisií skleníkových plynov

Zdielať

Stanovuje pomerne ambiciózne ciele na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie účinnosti.

Americké ministerstvo energetiky zverejnilo svoj prvý komplexný plán boja proti klimatickým zmenám prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov z budov. Federálne agentúry musia spolupracovať, aby dosiahli štyri strategické ciele a v nie tak vzdialenej budúcnosti dosiahli „takmer nulové“ emisie. Ministerstvo energetiky zverejnilo nový Národný plán pre sektor budov, ktorého cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) z budov o 65% do roku 2035 a o 90% do roku 2050.

Plán, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom bývania a rozvoja miest, Agentúrou na ochranu životného prostredia a ďalšími federálnymi agentúrami, je prezentovaný ako prvá celosektorová iniciatíva, ktorej cieľom je zabezpečiť významný, dokonca bezprecedentný vplyv na emisie skleníkových plynov. „Americký stavebný sektor predstavuje viac ako tretinu škodlivých emisií, ktoré ohrozujú naše ovzdušie a zdravie, ale Bidenova a Harrisova administratíva vypracovala perspektívnu stratégiu na zníženie týchto znečisťujúcich látok z budov v celej krajine,“ uviedla ministerka energetiky USA Jennifer M. Granholmová.

Ministerstvo energetiky a Biden-Harrisova administratíva vypracovali „komplexný“ plán na zmenu spotreby energie v domácnostiach, školách a na pracoviskách. Veria, že plán zníži účty za energie a zlepší zdravie spoločnosti. Plán má štyri hlavné ciele: zvýšiť energetickú účinnosť budov, urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov na mieste, transformovať „okraj siete“ (interakcie medzi budovami a elektrickou sieťou), a minimalizovať emisie pochádzajúce zo stavebných materiálov.

V pláne sa tvrdí, že zníženie 90% emisií skleníkových plynov ušetrí spotrebiteľom viac ako 100 miliárd USD ročných nákladov na energiu a zároveň sa zabráni vzniku nákladov na zdravotnú starostlivosť súvisiacu so znečistením ovzdušia vo výške 17 miliárd USD. Cieľom národného plánu DOE je dosiahnuť konkrétne výkonnostné a technologické míľniky do roku 2035 a 2050. Dosiahnutie všetkých týchto cieľov si vyžaduje urýchlené zavádzanie technológií energetickej účinnosti a dekarbonizácie.

Vláda USA prijme opatrenia na federálnej úrovni s cieľom zvýšiť takéto nasadenie, pričom technologický vývoj bude mať zásadný význam pre úspech plánu. Washington plánuje poskytnúť priame investičné fondy a finančnú podporu na vývoj nízkonákladových nízkouhlíkových technológií, pričom bude spolupracovať so štátnymi, miestnymi a kmeňovými orgánmi, aby splnil svoje vysoké dekarbonizačné ciele. Plán si vyžaduje inovácie v troch kľúčových oblastiach: modernizácia budov, efektívna elektrifikácia a „inteligentné riadenie.“

Nový plán dekarbonizácie zahŕňa osobitné opatrenia pre znevýhodnené komunity, ktoré sa častejšie stretávajú s „energetickou neistotou“ z dôvodu vysokých nákladov na energiu. Jedna z piatich amerických domácností „aspoň“ jeden mesiac mešká s platením účtov za energie, potvrdzuje americký úrad pre sčítanie ľudu. Sú to Američania, ktorí najčastejšie trpia dôsledkami znečistenia a nízkej energetickej účinnosti. Národný plán bude tento problém riešiť zdôrazňovaním cenovej dostupnosti a znižovaním nákladov na energiu, čím sa zvýši odolnosť komunít voči výpadkom energie a extrémnym poveternostným podmienkam spôsobeným zmenou klímy.

Zdroj