Domov Novinky Upozornenie na podvodný mail a vyjadrenie Microsoftu

Upozornenie na podvodný mail a vyjadrenie Microsoftu

Zdielať

podvodny-e-mailPosledné dni sa rozmáha zasielanie mailov a žiadajú od ľudí finančnú sumu 20€ za to, že majú vo svojom počítači nelegálny softvér. Oslovili sme spoločnosť Microsoft Slovakia, avšak s otázkami sme sa obrátili aj na prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky.

Najprv sme oslovili spoločnosť Microsoft Slovensko a pýtali sme sa za Vás. Na naše otázky odpovedala Zdenka Krížová zo spoločnosti Microsoft Slovensko, ktorej touto cestou ďakujeme.

Otázka: Je spoločnosť Software Group vaším právnym zástupcom?

Odpoveď: Uvedená spoločnosť NIE JE  naším právnym zástupcom ,  ide o  podvodníka a vymyslený názov spoločnosti „Business Software Group“, ktorý má u ľudí evokovať podobnosť s BSA -The Business Software Alliance, ktorá bojuje proti počitáčovej kriminalite.

Otázka: Ako vaša spoločnosť rieši udalosti, ak by dostala informáciu, že niekto ma nelegálny OS Windows?

Odpoveď: Takúto vec riešime buď priamo tak, že daný subjekt oslovíme a snažíme sa s ním dohodnúť na legalizácii softvéru. V niektorých prípadoch celú vec postúpime na riešenie našim právnym zástupcom, resp. BSA, ktorej sme členom.

Otázka: Ak ide o mail, ktorý prišiel z tejto mailovej adresy vymyslený, budete tento mail riešiť?

Odpoveď: Už sme celú vec postúpili na vyšetrovanie polícii.

Otázka: Čo by ste odporučili tým, ktorý dostali takýto mail?

Odpoveď: Každopádne nereagovať a mail vymazať. Jedná sa o podvodníka, ktorý  sa chce touto cestou obohatiť. Predpokladáme, že nikto  pokutu vo výške 20€  nezaplatil, ale ak náhodou áno,  tak odporúčame trestne oznámenie podať a žiadať škodu vo výške 20€. Túto jednu podvodnú aktivitu nám nahlásilo už niekoľko ľudí. Takýto podobný prípad sa stal v roku 2008, vtedy mailom žiadal neznámy páchateľ odmenu vo výške 50 Sk za to, že oznámi ľudom/firmám, kedy k nim príde softvérová polícia kontrolovať nelegálny softvér.  Uviedol však vymyslene číslo  účtu,  polícii sa nepodarilo vypátrať konkrétnu osobu, lebo IP adresu našli v internetovej kaviarni.

Po týchto odpovediach sme sa obrátili aj na hovorcu prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky mjr. JUDr. Michala Slivku, ktorému taktiež ďakujeme za odpovede na naše otázky.

Otázka: Ako má postupovať osoba, ktorá takýto mail dostane?

Odpoveď: Ak má niekto podozrenie zo spáchania trestného činu, môže podať trestné oznámenie.

Otázka: Čo hrozí páchateľovi za takýto mail v prípade dokázania viny?

Odpoveď: Každý prípad je potrebné skúmať individuálne, preto bez zákonného postupu nie je možné vopred konštatovať, či ide o trestný čin a teda ani vopred určiť jeho právnu kvalifikáciu, prípadne sankciu, ktorá hrozí v závislosti od tej ktorej skutkovej podstaty trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona.

Otázka: Koľko dostal PZ SR v roku 2013 trestných oznámení, ktoré by sa dali porovnať s týmto prípadom? (ak taká evidencia je k dispozicii)

Odpoveď: Policajný zbor centrálnu štatistiku trestných oznámení podľa vami požadovaných kritérií nevedie.

Na toto počínanie zareagovala aj spoločnosť Microsoft Slovakia vo svojom vyjadrení:

Spoločnosť Microsoft Slovakia priebežne zaznamenáva ohlasy od svojich zákazníkov, partnerov a priateľov, ktorí sú obťažovaní e-mailovou komunikáciou, ktorá navodzuje dojem súvislosti so spoločnosťou Microsoft.

Jedná sa o spoločnosť Business Software Group, ktorá z e-mailovej adresy softwaregroup.s.r.o@gmail.com rozosiela e-maily rôznym spoločnostiam i jednotlivcom s oznámením, že používajú nelegálny softvér od spoločnosti Microsoft a odvoláva sa na porušovanie autorského práva. Vydáva sa za právnickú firmu, ktorá zastupuje spoločnosť Microsoft a požaduje platbu vo výške 20 eur do 3 dní od prijatia e-mailu a zakúpenie originálneho softvéru do 13. dňa od prijatia e-mailu.

Týmto spoločnosť Microsoft Slovakia s. r. o. deklaruje, že spoločnosť Business Software Group nie je jej právnym zástupcom, nemá so spoločnosťou Microsoft Slovakia nič spoločné a zdôrazňuje, že ide o podvodné konanie s cieľom neoprávnene sa obohatiť, na ktoré odporúča nereagovať. Celá záležitosť už bola postúpená Polícii Slovenskej republiky, ktorá ju prešetruje.

Názov spoločnosti Business Software Group má u ľudí zrejme evokovať podobnosť s BSA – The Business Software Allianz, ktorá bojuje proti počítačovej kriminalite. V prípade, že firma či jednotlivec sumu 20 eur uhradili, odporúčame podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a žiadať o nahradenie škody vo výške 20 eur.

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno