Domov Novinky Telekom začína reálne uplatňovať FUP

Telekom začína reálne uplatňovať FUP

Zdielať

TelekomEšte v roku 2010 začal prednostne na papieri uplatňovať politiku FUP. Od minulého mesiaca sa viacerí používatelia začali stažovať na FUP, Telekom ho začal tvrdo aplikovať v praxi. Zásady korektného používania služby – (Fair Using Policy) boli stanovené spoločnosťou Slovak Telekom v záujme dosiahnutia rovnakej kvality.

Dostupnosti služby Vysokorýchlostný internet pre všetkých účastníkov sú uplatňované  len pri službe Internet Maxi Študent, kde sú aplikácie využívajúce P2P prenos schopné pracovať len v čase od 23:00 – 07:00 a v tomto čase sa bude aj obmedzovať ich rýchlosť na 16 kbit/s. Všetky ostatné aplikácie nevyužívajúce P2P prenos budú pracovať plne korektne počas celého dna a nebude im ani obmedzovaná rýchlosť v čase od 23:00 do 07:00.

Peer-to-peer (P2P) sieť je typ dátovej prevádzky na internete realizovanej v rámci skupiny účastníkov prostredníctvom na to určených aplikácií ako sú napríklad: Blubster, eDonkey, IMesh, KazaaLite, LimeWire, Morpheus a iné, za účelom priameho prístupu účastníka na pevný disk iného účastníka zo skupiny a automatického a dlhodobého sťahovania veľkého objemu dát. Aplikácie Skype, Yahoo a MSN messenger, ICQ nebudú vôbec podliehať FUP.

Od 1.4. 2010 je stanovená FUP spoločnosťou ST v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti internetovej služby pre všetkých účastníkov novo zriadených, alebo predlžujúcich viazanosť od 1.4.2010. FUP môže spočívať v obmedzení šírky prenosového pásma, obmedzení aplikácií alebo prenosových protokolov, ktoré spôsobujú neúmerné zaťaženie siete (napr. aplikácie typu peer-to-peer) alebo kombináciou týchto prístupov.

P2P_model

 

FUP sa môže začať uplatňovať až po prekročení hranice, ktorá predstavuje mesačný objem prenesených dát (súčet dát prenesených dowstreamom a upstreamom počas jedného mesiaca).

Jednotlivé programy môžu byť obmedzené nasledovne:

  • Turbo 1, Turbo 2, Turbo 1 Solo, Turbo 2 Solo – po prenesení 120 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 256/128 kbit/s.
  • Turbo 3, Turbo 4, Turbo 3 Solo, Turbo 4 Solo – po prenesení 240 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 256/128 kbit/s.
  • Programy Magio TV s internetom – po prenesení 120 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 256/128 kbit/s.
  • Optik 1, Optik 2 – po prenesení 120 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 1 024/256 kbit/s.
  • Optik 3, Optik 4 – po prenesení 240 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 1 024/256 kbit/s.

Znížená rýchlosť bude uplatňovaná vždy do konca aktuálneho mesiaca, v nasledujúcom mesiaci sa dáta budú napočítavť znovu od nuly. Pre programy Turbo Mini, Turbo Mini Solo ani Optik Mini sa FUP neuplatňuje.

Ospravedlňujeme sa za nepresnosť, čo sa týka služieb Optik. Spoločnosť Telekom už FUP pri tejto službe neuplatňuje. Počnúc dňom vydania článku spoločnosť Telekomu upravila a pozmenila názov služieb. 

Zdroj: web Telekom, čitatelia DigitalPortal.sk

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno