Domov Novinky Slovenská technická univerzita a Uber budú spolupracovať

Slovenská technická univerzita a Uber budú spolupracovať

Zdielať

Spoločnosť Uber a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) sa rozhodli spojiť svoje sily a odštartovať vzájomnú spoluprácu. Tú zahájili podpísaním memoranda o spolupráci. Oficiálne partnerstvo zabezpečí úzku spoluprácu medzi technologickými expertmi Uber, výskumníkmi a študentmi STU.

Cieľom takéhoto partnerstva je priame zapojenie odborníkov z akademického prostredia do vývoja inovácií a tiež príležitosť preskúmať rôzne inovácie a technologické fenomény v praxi. V súvislosti s memorandom Uber a STU otvorili konverzáciu na témy budúcnosti smart miest a mestskej mobility, rastúceho globálneho dopytu po službách zdieľanej dopravy a ich významu a prínosu pre mestá a širšie komunity obyvateľov.

Zdôraznili aj dôležitosť výmeny poznatkov medzi akademickým sektorom a poprednými technologickými spoločnosťami a vyjadrili podporu technicky orientovaným študijným odborom, ktoré sú dôležité pre konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva. Ďalšími krokmi v rámci spolupráce bude definovanie konkrétnych projektov, na ktorých sa budú vzájomne podieľať. Tie by podľa predstaviteľov oboch strán mali viesť napríklad k možnosti analyzovať úspech fenoménu tzv. on-demand služieb, peer to peer prepravných služieb a ich vplyvu na každodenný život a spoločnosť.

Medzi prvé spoločné kroky bude patriť súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorú STU a Uber vyhlásia v najbližšom čase a bude určená pre študentov – autorov najlepšej diplomovej práce na témy ako napríklad mestská mobilita, alebo smart mestá v súvislosti s využívaním a rozvojom technológií. Traja autori najlepších prác získajú finančnú odmenu vo výške 1000 eur a príležitosť nahliadnuť do zákulisia Uber v jeho česko-slovenskom sídle v Prahe.

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno