Domov Novinky Obnoviteľné zdroje energie pokrývajú tretinu spotreby

Obnoviteľné zdroje energie pokrývajú tretinu spotreby

Zdielať

Obnoviteľné zdroje energie sa v súčasnosti využívajú na tretinu svetových potrieb elektrickej energie.

Nová správa nezávislého globálneho energetického think tanku vykresľuje rozhodne optimistický obraz budúcnosti energetiky. Podľa Ember dosiahli obnoviteľné zdroje rekordnú mieru výroby elektrickej energie, čím sa výrazne znížili emisie v niektorých energeticky najnáročnejších regiónoch sveta. Pritom práve vydala svoj najnovší Globálny prehľad elektrickej energie, správu, v ktorej podrobne opisuje využívanie obnoviteľných zdrojov a fosílnych palív pri výrobe elektrickej energie pre rôzne potreby jednotlivcov a podnikov.

Nezisková britská organizácia v nej uvádza, že obnoviteľné zdroje energie budú v roku 2023 predstavovať viac ako tretinu vyrobenej elektrickej energie. Skupina sa touto správou snaží poskytnúť prvý „komplexný prehľad“ zmien vo výrobe elektrickej energie za uplynulý rok. Z údajov vyplýva, že rok 2023 bol pre obnoviteľné zdroje kľúčový, keďže solárne a veterné zdroje zaznamenali nárast o 23%, resp. 10%. Naopak, fosílne zdroje zaznamenali len 0,8% nárast výroby elektriny.

V správe boli zhromaždené údaje z 215 rôznych krajín vrátane najnovších dostupných údajov z 80 krajín, ktoré predstavujú 92% celosvetového dopytu po elektrickej energii. Zahrnuté sú aj údaje z 13 geografických a hospodárskych regiónov, ako sú Ázia, Afrika, EÚ a G7. Spoločnosťpo prvýkrát poskytuje prístup k svojmu komplexnému súboru údajov bezplatne.

V správe sa tiež uvádza, že nepopierateľný nárast obnoviteľných zdrojov, najmä solárnej energie, posunie svet do „novej éry“, v ktorej sa výroba energie z fosílnych palív stane menej významnou. Správa zdôrazňuje, že obnoviteľné zdroje na výrobu elektrickej energie predstavovali v roku 2000 len 19% svetového trhu, zatiaľ čo v súčasnosti presahujú 30%.

Vodné zdroje energie však v roku 2023 dosiahli päťročné minimum, pričom uhlie a iné fosílne zdroje energie ho vykompenzovali, čím zabránili ďalšiemu zníženiu emisií skleníkových plynov. Celosvetový dopyt po elektrickej energii sa v roku 2023 zvýšil o 2,2%, pričom Ember predpovedá na rok 2024 ešte vyšší dopyt. V nasledujúcom desaťročí sa očakáva, že energetická transformácia vstúpi do novej fázy charakterizovanej „trvalým“ poklesom fosílnych palív a znižovaním emisií.

Zdroj