Domov Novinky Čistá energia zo vzduchu nekonečným zdrojom

Čistá energia zo vzduchu nekonečným zdrojom

Zdielať

Na celom svete intenzívne hľadajú nové a účinné spôsoby získavania čistej energie.

Jedným z takýchto prístupov je aj technológia, ktorá umožňuje využitie vlhkosti vzduchu na generovanie elektrickej energie. Tento koncept bol nedávno predstavený pod názvom „Harvesting electricity: clean energy from thin air humidity“. Podrobnosti inovatívneho riešenia by mohli mať významný dopad na budúcnosť energetiky a ochrany životného prostredia. Funguje tak, že dokáže extrahovať energiu zo vzdušnej vlhkosti prostredníctvom špeciálnych materiálov, ktoré sa nazývajú hydroskopické polymery. Tieto materiály majú schopnosť absorbovať vodu z okolitého ovzdušia a následne ju pretvoriť na elektrickú energiu.

Proces získavania elektrickej energie z vlhkosti vzduchu prebieha v niekoľkých etapách. Najprv sa hydroskopický polymér napustí vodou z okolitého ovzdušia, čím dochádza k jeho opuchnutiu a zväčšeniu objemu. Následne sa tento opuchnutý materiál vystaví teplu, ktoré spôsobí jeho zmrštenie a vytvorenie mechanického tlaku. Tento tlak potom poháňa generátor, ktorý produkuje elektrickú energiu. Koncept má potenciál priniesť množstvo pozitívnych dopadov na energetický sektor a životné prostredie. Jednou z hlavných výhod je fakt, že ide o obnoviteľnú formu energie, ktorá nevyžaduje žiadne spaľovanie fosílnych palív ani vydávanie škodlivých emisií do ovzdušia.

Navyše by mohla prispieť k diverzifikácii zdrojov energie a zníženiu závislosti od tradičných fosílnych palív. Okrem toho by mohla byť metóda generovania elektrickej energie vhodná aj pre rozvojové krajiny alebo odľahlé oblasti bez prístupu k tradičnému energetickému systému. V týchto regiónoch by mohol inovatívny prístup poskytnúť spoľahlivý a dostupný zdroj elektrickej energie pre miestne obyvateľstvo. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že je zatiaľ vo veľmi skorom štádiu výskumu a vývoja.

Preto bude ešte potrebné vykonať ďalšie experimenty a testy, aby bolo možné presne určiť jej účinnosť, efektivitu a praktickú aplikovateľnosť na komerčnej úrovni. Napriek tomu predstavuje koncept získavania elektrickej energie z vlhkosti vzduchu veľký potenciál pre budúcnosť čistej energetiky a udržateľnosti. Pokračujúci výskum a inovácie v tejto oblasti by mohli prispieť k zlepšeniu životných podmienok ľudí na celom svete, ako aj k ochrane nášho životného prostredia pre budúce generácie.

Vedci v Massachusetts Institute of Technology (MIT) a University of California-Berkeley vyvinuli novú technológiu, ktorý je označovaný ako „harvesting electricity“ alebo získavanie energie z prostredia. Základom je použitie špeciálnych materiálov nazývaných metal-organic frameworks (MOF), ktoré majú schopnosť absorbovať vodné molekuly priamo zo vzduchu. Keď je MOF nasýtený vodou, spôsobuje to pohyb elektrónov medzi molekulami a teda generuje elektrickú energiu.

Je tu vysoký potenciál pre budúcnosť čistej, udržateľnej energetiky. Získavanie energie z vlhkosti vzduchu by mohlo byť atraktívne najmä pre oblasti so suchým podnebím, kde je ťažké získať vodu na výrobu energie inými spôsobmi, ako je napríklad solárna energia alebo veterná energia. Okrem toho by sa technológia mohla stať alternatívou v krajinách s obmedzeným prístupom k fosílnym palivám. Vedci veria, že by sa mohla použiť na rôzne účely, ako sú napájanie elektronických zariadení, pohon automobilov alebo dokonca generovanie elektrickej energie pre domácnosti a priemysel.

Prvotné testy ukázali, že prototyp zariadenia dokázal generovať približne 0,2V elektrickej energie za jednu noc. Hoci predstavuje zaujímavú alternatívu v oblasti udržateľnej energetiky, stále existujú určité výzvy a obmedzenia. Jednou z hlavných výziev je potreba ďalších výskumov a experimentov na optimalizáciu procesu a zlepšenie účinnosti konverzie energie. Okrem toho sú potrebné rozsiahlejšie štúdie na zhodnotenie environmentálnych dopadov, ako aj potreba zvážiť možné sociálne a ekonomické dôsledky.

Zdroj