Domov Novinky Teroristické organizácie sa učia od kyberzločincov

Teroristické organizácie sa učia od kyberzločincov

Zdielať

Spoločnosť Trend Micro na základe analýzy kyberkriminality zistila, že najviac vedomostí o zneužívaní legitímnych nástrojov a služieb na internete zdieľajú dve skupiny: kyberzločinci a teroristické organizácie. Odlišujú sa však motívmi, ktoré ich vedú. Zločinci sú motivovaní finančným ziskom, zatiaľ čo teroristi majú za cieľ šíriť predovšetkým propagandu.

Teroristicky utok

Online prítomnosť teroristických organizácií a zločincov sa v mnohých bodoch prekrýva. Obe skupiny komunikujú prostredníctvom rovnakých kanálov a používajú rovnaké technológie, čo značne komplikuje možnosti ich sledovania. Pri nezákonnej činnosti v online prostredí ide vždy o zneužitie zákonných nástrojov a služieb. Príkladov týchto aktivít je mnoho, od využívania zraniteľností v softvéri, webových stránok a internetových aplikácií ako vektorov útoku, cez hosťovanie škodlivých zložiek v cloudových službách, až po využívanie tzv. clickbait príspevkov a odkazov na sociálnych sieťach.

Teroristi a zločinci zdieľajú spoločné komunikačné metódy. Aby si zachovali anonymitu, využívajú obe skupiny najmä nástroje, určené pre tých, ktorí majú legitímny dôvod skrývať svoju identitu (napr. novinári, interní informátori či aktivisti). Podľa prieskumu Trend Micro s názvom Mnoho tvárí kyberkriminality patrí medzi najvyužívanejšie komunikačné kanály tzv. deep web (webstránky a databázy, ktoré neindexujú bežné internetové vyhľadávače a sú dostupné iba prostredníctvom systému TOR – The Onion Router, určeného na anonymné prehliadanie webu), bezpečné, nesledovateľné e-mailové služby a sociálne médiá. Teroristi používajú rovnaké metódy, ale za iným účelom – na rozdiel od vydierania prioritne na komunikáciu, koordináciu a šírenie propagandy.

Hizballah

Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi kyberzločincami a teroristami je úsilie tých druhých o šírenie propagandy. Zatiaľ čo hlavným cieľom kyberzločincov je najmä krádež finančných prostriedkov v elektronickom prostredí a udržanie si anonymity, teroristi sa snažia hlavne o to, aby sa ich odkaz rozšíril medzi čo najširšie publikum v nádeji na získanie potenciálnych sympatizantov. Bez ohľadu na to, aké technológie alebo služby v budúcnosti vzniknú, vždy bude existovať priestor pre ich zneužitie. Rozhodujúce pre lepšie pochopenie fungovania zločineckých skupín a ochranu pred nimi je dokonale poznať komunikačné kanály a technológie, ktoré pri svojich aktivitách používajú, uzatvára analýza Trend Micro.

Zdroj: Trend Micro