Domov Novinky Noví virtuálni mobilní operátori tak skoro nepribudnú. Prečo?

Noví virtuálni mobilní operátori tak skoro nepribudnú. Prečo?

Zdielať

Hromadná pripomienka občianskej iniciatívy k aukcii pre 5G sieť, za ktorú sa postavilo viac ako 2-tisíc ľudí, zostala nevypočutá. Vzhľadom k tomu, že pridelenie licencií na obdobie 20 rokov výrazne ovplyvní telekomunikačný trh, nebola podľa iniciatívy „Chcem si vybrať“ príprave tendra venovaná náležitá pozornosť.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nevyužil šancu vytvoriť predpoklady pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo. Pri príprave podmienok aukcie na pridelenie 5G licencií síce úrad ešte vlani zvažoval, že operátorov zaviaže k veľkoobchodnému sprístupneniu sietí pre iných záujemcov, napokon však napriek verejnému tlaku od zámeru upustil. Iniciatíva poukazuje tiež na to, že v prípade legislatívnych návrhov musia štátne orgány uskutočniť rozporové konanie so zástupcom verejnosti vždy, ak predkladateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb.

Občianska iniciatíva pripravila pred spustením výberového konania na pridelenie frekvencií pre sieť piatej generácie (5G) hromadnú pripomienku, ktorou telekomunikačný úrad nabádala, aby v záujme zvýšenia konkurencie na trhu nariadili operátorom poskytovať veľkoobchodný prístup do ich mobilných sietí, tak ako to úrad pôvodne zamýšľal a ako je to bežné v iných krajinách EÚ. Počas jedného týždňa sa pod pripomienku podpísalo vyše 2-tisíc ľudí z radov odborníkov aj bežných spotrebiteľov, a úradu ju formálne podala Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, ktorá združuje 46 telekomunikačných podnikov.

Reakcia RÚ na vydaný článok, ktorý dopĺňame v plnom znení

Úrad ju napriek tomu odmietol so strohým konštatovaním, že na slovenskom trhu mobilných služieb existuje efektívna hospodárska súťaž, preto ďalší konkurenti nie sú potrební. Zástupcovia iniciatívy si na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadali od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb detailné podklady, na základe ktorých úrad označuje ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku za jedny z najnižších v Európskej únii. Štúdia Európskej komisie už niekoľko rokov tvrdí opak, úrad však jej závery spochybňuje.