Domov Novinky Nezabezpečená Wi-Fi len na vlastné nebezpečenstvo

Nezabezpečená Wi-Fi len na vlastné nebezpečenstvo

Zdielať

Pre polovicu Slovákov (50,3%) je najväčšou prekážkou pre to, aby svoje mobilné počítačové zariadenia mohli používať na cestách, nedostatok bezplatného internetového pripojenia. Absencia hotspotov s internetovým pripojením zadarmo je o niečo väčším problémom pre ženy (51,3%) a mladších respondentov v skupine 18 až 29 rokov (53,5%).

Security

Výsledky priniesol prieskum spoločnosti Intel, ktorý medzi viac ako 1200 používateľmi tabletov, notebookov a zariadení „dva v jednom“, na Slovensku a v Českej republike skúmal, do akej miery má ich chovanie vplyv na bezpečnosť ich dát. Každý, kto využíva internetové pripojenie zdarma, by mal vyhodnotiť dôveryhodnosť konkrétneho poskytovateľa tejto služby, pretože tak činí na vlastné nebezpečenstvo.

Pri nedôveryhodných prevádzkovateľoch free Wi-Fi hostspotov sa užívateľ vystavuje nebezpečenstvu odpočúvania alebo zneužitia dát. Rovnaké riziko mu hrozí tam, kde je zabezpečenie Wi-Fi siete nedostatočné alebo dokonca úplne chýba. Základným pravidlom v sieti, ktorá je nedôveryhodná alebo nezabezpečená, je nezadávať žiadne údaje, u ktorých nechceme, aby sa dostali do nepovolaných rúk.

Internet security 03

Obchoduje sa predovšetkým s údajmi typu rodné číslo (číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu), dátum narodenia, fyzickými a e-mailovými adresami alebo dátami používanými v overovacích otázkach (rodné priezvisko matky). Najcennejšie sú samozrejme údaje umožňujúce online riadenie jednotlivých účtov, napríklad správu platobnej karty. Online sa obchoduje aj s prakticky celými osobnými identitami, ktoré môžu obsahovať taktiež zdravotné záznamy.

Tie môžu mať rádovo vyššiu cenu ako čísla kreditných kariet a často sa priamo nikdy nepoužijú ale slúžia k vydieraniu. Zneužitie citlivých osobných údajov hrozí aj používateľom mobilných zariadení zo Slovenska, ktoré sa tak stávajú atraktívnym cieľovým trhom pre podvodníkov tohto druhu. Kybernetické zločiny sú neustále rastúcou hrozbou pre všetkých používateľov technológií a najmä tých, ktoré sú neustále pripojené na internet. V tomto svete totiž neplatia žiadne bariéry a už vôbec nie jazykové. Jednotky a nuly sú totiž rečou bez hraníc.

Zdroj: TS