Domov Novinky Hackeri na útoky využívajú čoraz viac emaily

Hackeri na útoky využívajú čoraz viac emaily

Zdielať

Hackeri využívajú čoraz častejšie e-maily. Trend Micro v minulom roku zablokovalo takmer 9 miliónov vysoko nebezpečných správ.

Report Cloud App Security spoločnosti upozorňuje, že spoliehanie sa na zabudovanú ochranu je v prípade e-mailových služieb len falošným pocitom bezpečia. Spoločnosť oznámila, že jej nástroj Cloud App Security v minulom roku zablokoval 9 miliónov vysoko rizikových e-mailových správ. Ide o potvrdenie ako trende, že útočníci pokračujú v zdokonaľovaní svojich postupov a taktík, tak i nutnosti investovať do viacvrstvovej ochrany pri on-line platformách, ako je Office 365.

Správa za rok 2018 okrem iného upozorňuje na nárast miery e-mailových útokov naprieč organizáciami. Dôsledkom tohto trendu je zvyšujúce sa riziko podvodu, špionáže, spoofing alebo krádeže dát a informácií. Vzhľadom k tomu, že e-mail je stále hlavným nástrojom pre komunikáciu a spoluprácu, je pre počítačové zločincov využívanie tejto platformy pre kybernetické útoky veľmi lákavé.

Najnovšia správa súčasne potvrdzuje, že e-maily zostávajú jedným z najviac využívaných vektorov útoku. Mnohí zákazníci využívajú pre skenovanie správ pred ich doručením do prostredia Office 365, kde je aj naďalej funkčná vstavaná ochrana, e-mailovú bránu tretej strany. Ani toto riešenie však nie je dokonalé a nemôže napríklad detekovať interné e-mailové hrozby, ktoré sa šíria z kompromitovaných zariadení alebo účtov v Office 365.