Domov Návody Tipy a triky: Jazykový kurz angličtiny

Tipy a triky: Jazykový kurz angličtiny

Zdielať

Začať sa učiť cudzí jazyk či snažiť sa zlepšovať v ňom nie je nikdy neskoro. Medzi cudzími jazykmi prevláda angličtina a jej výuku ponúka množstvo jazykových škôl.

Jazyková škola Zaraz ponúka viac možností na zdokonalenie vedomostí v angličtine a nemčine. Oceňujeme najmä moderný prístup k výučbe, keďže ponúka online kurzy, ktoré sú prístupné kedykoľvek a kdekoľvek. Táto flexibilita je výhodná pre tých, ktorí majú rušný životný štýl alebo sa práve nachádzajú mimo mesta. Lektori, ktorí používateľom budú pomáhať zdokonaliť cudzí jazyk, sú skúsení a odborní. Vedia upriamiť pozornosť na jazyk počas vyučovacej hodiny a sú pripravení pomôcť pri výuke s konkrétnymi potrebami. Na výber je individuálna aj skupinová výučba, takže si možno vybrať, ktorá forma  používateľovi najviac vyhovuje.

Individuálna výučba umožňuje pružne plánovať hodiny podľa možností oboch strán, zatiaľ čo skupinová výučba používateľovi dáva možnosť učiť sa v malej skupine študentov s podobnými vedomosťami. Výučba prebieha online prostredníctvom webkamery, čo znamená, že sa možno vzdelávať z pohodlia domu. Je to výhodné a efektívne riešenie, ktoré umožňuje interakciu s lektorom a ostatnými študentmi. Škola ponúka kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých, takže si možno vybrať kurz, ktorý najlepšie zodpovedá používateľským potrebám a úrovni jazyka.

Mobilná aplikácia, ktorá je vhodným doplnkom ku vzdelávaniu sa v jazyku

Individuálna výučba je populárnym spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové zručnosti. Avšak, ako pri každom spôsobe, existujú tu aj výhody a nevýhody. Individuálna výučba umožňuje lektorovi sa sústrediť na konkrétne potreby študenta. Učebný program a tempo výučby môžu byť prispôsobené jeho špecifickým  cieľom a schopnostiam, učiteľ sa môže lepšie zamerať na korekciu chýb a presnejšie hodnotenie pokroku študenta. Medzi výhody patrí aj flexibilita času a nastavenie si svojho vlastného harmonogramu. Môže to byť obzvlášť užitočné pre tých, ktorí majú nepravidelné pracovné hodiny alebo ktorí často cestujú.

Individuálna je obvykle drahšia ako skupinové kurzy. Platí sa totiž za osobného učiteľa a jeho čas. Skupinová výučba okrem cenovej výhodnosti umožňuje študentom komunikovať medzi sebou navzájom, čo môže pomôcť pri rozvoji konverzácie a zvýšiť sebavedomie pri komunikácii.  Pre skĺbenie „učiť sa kedy chcem“ a čo najnižšej ceny môže slúžiť bezplatná aplikácia jazykovej školy Zaraz (s názvom „Zaraz anglicky a nemecky“), ktorá je dostupná pre mobilné platformy Android a iOS.

Mobilná aplikácia, ktorá je vhodným doplnkom ku vzdelávaniu sa v jazyku

Priamo v aplikácii sú k dispozícii dva vyučovacie jazyky: angličtina a nemčina. Apka je určená pre používateľov, ktorí majú problémy s učením, príp. sa chcú v jazyku zdokonaliť. Zameriava sa najmä na slovnú zásobu, správnu výslovnosť a písanie. Jej ovládanie je jednoduché a rozdelená je na tri časti: kurz, opakovanie, diskurz. Kurz je rozdelený na etapy a každá z nich obsahuje lekcie. Jedna lekcia má dve základné časti: test a precvičovanie. Slovná zásoba umožňuje používateľovi pozrieť si všetky slovíčka s príslušnými prekladmi. Slovnú zásobu sa naučí prostredníctvom kvízov bez zdĺhavého učenia. Zo štyroch možností si používateľ vyberie správne slovo. Medzi ďalšie možností patrí opakovanie učiva zo všetkých lekcií jednej etapy. Možno taktiež opakovať učebné látky z prijatých oznámení. Slovník obsahuje preklady slovíčok zo všetkých etáp. Slová možno v slovníku označiť a z označených slov si zobraziť príslušný kurz.

Okrem mobilnej aplikácie sa pre čo najrýchlejšie pochopenie slovíčok a gramatiky môže študent v jazykovej škole Zaraz vzdelávať aj Callanovou metódou. Tento spôsob výučby sa líši svojim prístupom, metodikou alebo formou. Je to priama metóda výučby cudzích jazykov. Študenti opakujú jednotlivé frázy až kým ich nevyslovujú automaticky, učiteľ rozpráva cudzím jazykom bez prekladu a vyzýva študentov, aby odpovedali bez rozmýšľania. Každú otázku sa učiteľ pýta dvakrát a napovedá študentovi odpoveď. Callanova metóda je rozdelená na 12 stupňov (stages) od začiatočníka až po úroveň C1, ktoré študent absolvuje. Každá vyučovacia hodina trvá 50 minút. V každej lekcii sa opakuje predchádzajúce látka, ďalej sa študent venuje čítaniu, správnej výslovnosti a trénuje sa aj písaný prejav – diktáty. Študent je nútený počúvať a hovoriť, takže výuka je pomerne intenzívna.

Mobilná aplikácia, ktorá je vhodným doplnkom ku vzdelávaniu sa v jazyku

Callanova metóda je známa v rôznych krajinách. Vydávajú sa učebnice a jazykové školy učiace podľa tejto metódy musia pracovať s týmito konkrétnymi pomôckami. Študent pri učení postupuje systematicky, obsah je koncipovaný tak, že slovná zásoba a gramatické poučky sú usporiadané podľa úrovne ich náročnosti. Študentské knihy sú k dispozícii v tlačenej podobe alebo ako elektronické knihy s audiom. Štúdiom kurzu všeobecnej angličtiny sa možno takto naučiť všetko od základov až po ťažšie slovíčka a gramatické poučky. Callanova metóda sa ukázala často ako účinná, keď kladie väčší dôraz na opakovanie.

Je na používateľovi, ktorú z foriem vzdelávania sa zvolí. Či to bude individuálna výučba a flexibilne nastavený rozvrh, ktorý sa prispôsobí každému podľa potrieb; alebo zvolí skupinový kurz. Buď vo forme konverzácii, alebo Callanovou metódou. Veľmi  vhodným spôsobom vzdelávania je aj mobilná aplikácia. Jazyková škola Zaraz je prístupná pre každého, kto má počítač s webkamerou a pripojenie na internet. To otvára dvere pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku bez ohľadu na miesto. K dispozícii je aj 25 pobočiek po Slovensku pri prezenčnej výuke na pobočkách. Počas individuálnej výučby konverzáciou sme sa presvedčili, že prístup jazykovej školy Zaraz je profesionálny a ústretový. Pre tých, ktorí hľadajú možnosť zlepšenia svojich znalostí angličtiny odporúčame.