Domov Novinky Začal sa Medzinárodný týždeň Nepočujúcich

Začal sa Medzinárodný týždeň Nepočujúcich

Zdielať

TelekomTelekom pomáha Nepočujúcim už 11 rokov a podporuje  projekty, ktoré im skvalitňujú život. Nielenže vyčleňuje na programy finančné prostriedky, ale v rámci Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis ich aj vytvára a vkladá do nich vlastné know-how.  Spoločnosť ako prvá na Slovensku začala so školením predajcov v základoch posunkového  jazyka a organizuje aj kurzy posunkového jazyka pre verejnosť.

Tie sa po úspešných letných školeniach uskutočnia vo všetkých krajských mestách – Trnava (4. – 6. október), Žilina (11. – 13. október), Trenčín (18. – 20. október), Bratislava (25. – 27. október), Nitra (8. – 10. november), Prešov (15. – 17. november), Banská Bystrica (22. – 24. november), Košice (29. november  – 1. december).

Telekom má vo svojej ponuke aj nový Paušál pre Nepočujúcich šitý priamo na mieru. Program obsahuje neobmedzené SMS a internet v mobile spolu s 20 voľnými minútami do všetkých sietí za cenu 12 eur mesačne. Program Paušál pre Nepočujúcich si môže aktivovať každý, kto je podľa rozhodnutia príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny uznaný za sluchovo postihnutého.

Na Slovensku tvoria Nepočujúci asi 1 % obyvateľstva. Ide o závažné zmyslové postihnutie, ktoré navonok často nevidíme. Niektorí ľudia sa ako Nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne alebo v dospelosti. Väčšina z nich má isté zvyšky sluchu, ktoré môžu v každodennom živote využiť.

Na Slovensku sa približne polovica sluchovo postihnutých detí vzdeláva v špeciálnych školách a polovica je integrovaná do bežných škôl. Z tisíc detí sa narodí jedno nepočujúce a približne tri s menšou poruchou sluchu. Viac ako 80 % týchto porúch je vrodených alebo získaných počas prvých 10 dní po narodení. Mnohé rodiny, v ktorých sa narodí sluchovo postihnuté dieťa, nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Spoliehajú sa, že špeciálnu starostlivosť dostanú ich deti v škôlke alebo škole, čo je však už neskoro. Pri rozvoji reči a intelektových schopností je totiž obzvlášť dôležité obdobie do 3 rokov. Ak sa vtedy starostlivosť zanedbá, môže sa dieťaťu zabrzdiť reč a nemusí byť nikdy schopné plnohodnotne komunikovať.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis už rok pomáha rodinám s nepočujúcimi deťmi v rámci unikátneho programu Mobilný pedagóg. Systém práce špecialistov priamo v rodinách doteraz na Slovensku chýbal. Úspešne už  funguje v Česku, v Amerike a v mnohých vyspelých európskych krajinách. Terénnu prácu  tam dokonca podporuje aj štát.

Program slúži rodinám, v ktorých je jedno alebo viac nepočujúcich detí do 6 rokov. Psychológovia, logopédi a lektori posunkového jazyka, ktorí prešli výberovým konaním, pravidelne navštevujú rodiny raz až dvakrát do týždňa. „Cieľom programu je naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa v ich domácom prostredí a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich. Práve v ranom veku je možné dosiahnuť u Nepočujúcich najvýznamnejšiu pozitívnu zmenu a zlepšenie kvality života,“ hovorí Mirka Šáchová, koordinátorka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Aktuálne pracuje v teréne 12 mobilných pedagógov, ktorí pomáhajú 34 rodinám po celom Slovensku. Jednou z nich je Martina Rzymanová z Popradu. Martinini starí rodičia sú Nepočujúci. Od malička vyrastala v tejto komunite a naučila sa od nich aj posunkový jazyk. V rámci programu sa venuje rodine s 2,5 ročným Brunkom zo Spišskej Novej Vsi, ktorý trpí praktickou hluchotou  a 4,5 ročnému Samkovi z Ružomberka, ktorému sluchové postihnutie diagnostikovali až v troch rokoch. Po roku Martininej práce s Brunkom sa chlapec prejavuje už aj verbálne. Samko nepoužíva toľko gest a prešiel na slová. Na činnosť využíva pracovné pomôcky dostupné v domácnosti, ktoré môžu potom ďalej prirodzene používať aj rodičia.

Veľkým pozitívom programu je aj časová a finančná úspora. Mnoho rodičov s viacerými deťmi si dokážu niekedy ťažšie vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšieho špeciálno-poradenského centra, ktoré sa nachádza vo väčších mestách. Rodina Nováková zo Spišskej Novej Vsi  túto pomoc veľmi oceňuje: „Ak by som si mala vybrať medzi poradňou a mobilným pedagógom, vybrala by som si mobilného pedagóga. Brunko nie je tak stresovaný cudzím prostredím a učenie vníma ako zábavu a hru spolu s jeho bratom a nami. Jeho správanie sa zmenilo k lepšiemu.“

Telekom používa pri slove Nepočujúci veľké N na znak spolupatričnosti k tejto komunite.

Zdroj: Tlačová správa Telekom

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno