Domov Novinky Telefónicu vrátane slovenskej dcéry kupuje PPF

Telefónicu vrátane slovenskej dcéry kupuje PPF

Zdielať

O2_LogoTelefónica dnes oznámila, že sa dohodla s českou investičnou skupinou PPF na predaji 65,9% podielu Telefónica Czech Republic, ktorý zahŕňa aj slovenskú dcérsku spoločnosť Telefónica Slovakia. Telefónica Czech Republic a Telefónica Slovakia zmenia korporátny názov spoločnosti, ale budú aj naďalej podnikať pod úspešnou značkou O2. O2 tak aj naďalej ostáva pôsobiť na slovenskom trhu a svojim zákazníkom bude prinášať kvalitné služby a atraktívne produkty.

Skupina Telefónica sa dohodla na predaji Telefónica Czech Republic skupine PPF za 2,467 miliardy Eur

  • Skupina Telefónica, ktorá vlastní 70.8% podiel Telefónica Czech Republic predá 65,9% tohto kapitálu českej investičnej skupine PPF. 
  • Skupina Telefónica si ponecháva 4,9% podiel v Telefónica Czech Republic a zostáva priemyselným a obchodným partnerom na ďalšie štyri roky. 
  • Touto transakciou skupina Telefónica úspešne plní svoju stratégiu zvyšovania finančnej flexibility a posilňovania prevádzok na svojich kľúčových trhoch. 

Celkové finančné plnenie za prevádzky je 2,467 miliardy Eur, s 2,063 miliardy splatnými v hotovosti po zavŕšení transakcie a odloženou platbou vo výške 404 miliónov Eur v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Pred prevodom podielu získa Telefónica v priebehu novembra doplatok vo výške 260 miliónov Eur na dividendách.

Aj keď sa očakáva, že PPF predloží povinnú ponuku na zostávajúci kapitál, Telefónica si ponechá podiel 4,9% v Telefónica Czech Republic a zostane tak priemyselným a obchodným partnerom počas nasledujúcich štyroch rokov. V súlade s podmienkami uzavretej zmluvy môže Telefónica odpredať svoje akcie podľa stanovených podmienok aj po skončení povinného odkúpenia akcií. Dosiahnutá dohoda predstavuje atraktívny násobok 6x EBITDA 2014 za transakciu, ktorá neobsahuje synergie, ktoré by vynikali pri konsolidácii trhu.

Telefónica Czech Republic a Telefónica Slovakia zmenia korporátny názov spoločnosti, ale budú aj naďalej podnikať pod úspešnou značkou O2, a to maximálne na dobu 4 rokov. Novovzniknuté spoločnosti sa taktiež stanú členmi partnerského programu skupiny Telefónica, ktorý umožňuje ďalším telekomunikačným operátorom čerpať niektoré výhody skupiny Telefónica a spolupracovať v kľúčových oblastiach biznisu. Dnešné oznámenie nadväzuje na dve predchádzajúce transakcie zrealizované v Írsku a Nemecku a stavia na sérii krokov, ktoré umožnili skupine Telefónica uskutočniť významný strategický posun. Rok 2013 bol rozhodujúcim pre transformačný proces skupiny Telefónica, ktorá sa v tejto chvíli sústredí na plnenie stratégie zvyšovania finančnej flexibility a posilňovania prevádzok na svojich kľúčových trhoch.

Očakáva sa, že táto transakcia bude mať pozitívny dopad na zníženie čistého dlhu skupiny Telefónica. Ten by mal klesnúť o 2,685 miliardy Eur, čo spoločnosti umožní dosiahnuť ciele pri znižovaní dlhu, ku ktorému sa ku konca roku zaviazala. Telefónica začala v Českej republike podnikať v roku 2005 a  Telefónica Slovensko založila v roku 2007. Telefónica Czech Republic podniká pod obchodnou značkou O2 v Čechách aj na Slovensku. K júnu 2013 dosiahla vo výslednom súčte 9,3 milióna mobilných, fixných a IPTV zákazníkov v oboch krajinách. Uzavretie transakcie podlieha získaniu príslušných povolení regulačných orgánov.

Zdroj: Tlačová správa O2

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno