Domov Novinky Sony predalo už cez šesť miliónov konzolí Playstation 4

Sony predalo už cez šesť miliónov konzolí Playstation 4

Zdielať

Playstation 4Spoločnosť Sony ohlásila, že predala už viac ako šesť miliónov konzolí Playstation 4. Čísla ukazujú aj na to, že Microsoft je na tom horšie. Na obľúbenosť tejto konzoly ukazujú aj iné čísla. Pre­da­ných bo­lo prib­liž­ne 13,7 mi­lió­na kó­pií hier. So­ny tak­tiež uvie­dlo, že viac ako po­lo­vi­ca vlas­tní­kov PS4 sú tiež člen­mi pla­te­nej služ­by Plays­ta­tion Plus.

Za­zna­me­na­ných bo­lo viac ako 3,6 mi­lió­na stiah­nu­tí ap­li­ká­cie Plays­ta­tion pre iOS a An­droid. Zatiaľ čo Sony oslavuje úspech, Microsoft-u ostávajú slzy pre plač. Tomuto americkému gigantovi sa totiž podarilo doposiaľ predať len niečo cez 3 milióny konzolí Xbox One. Znamená to, že o polovicu zaostáva za firmou Sony. Svo­ju úlo­hu na tom zoh­rá­va aj fakt, že kon­zo­la od So­ny je dos­tup­ná ce­los­ve­to­vo vo viac ako 50 kra­ji­nách, nap­ro­ti to­mu kon­zo­la Mic­ro­sof­tu len na 13 me­dzi­ná­rod­ných tr­hoch.

Zdroj: Neowin.net

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno