Domov Novinky Samsung opäť pomáhal neziskovej organizácii

Samsung opäť pomáhal neziskovej organizácii

Zdielať

Samsung_pomahalPrezident spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak Jin Hwan Kim a riaditeľ slovenskej pobočky Peter Tvrdoň v polovici októbra v priestoroch spoločnosti slávnostne odovzdali šek na 52 000 eur riaditeľke Orchidea n. o. PhDr. Ľubici Šorlovej. Samsung sa tak stal už neodmysliteľným partnerom tejto neziskovej organizácie.

Jin Hwan Kim, prezident Samsung Electronics Czech and Slovak, v tejto súvislosti uviedol: „Orchidea, ako aj deti a ich matky, ktoré krízové centrum prichýli, si zaslúžia našu podporu. Dôkazom toho, že chceme byť plnohodnotným partnerom, je aj nominácia troch detí z centra, ktoré sme minulý rok ako oficiálny partner Olympijských hier Londýn 2012 a olympijskej štafety vybrali na beh s pochodňou. Pre deti to bol obrovský, neopakovateľný zážitok, ktorý si navždy zapamätajú a aspoň na chvíľu im pripomenie príjemné chvíle. Sme radi, že môžeme deťom robiť radosť.“

„Už pred rokmi som povedala, že nás podpora zo strany Samsungu napĺňa pocitom, že robíme zmysluplnú prácu, ktorú oceňuje aj naše okolie. Toto partnerstvo nám zároveň dodáva istotu a priestor na ešte rozsiahlejšiu pomoc tým najzraniteľnejším, deťom a ich matkám,“ uviedla PhDr. Ľubica Šorlová, riaditeľka Orchidea n. o.

Na sklonku roka 2011 podpísali Samsung a Orchidea spoluprácu, v ktorej sa spoločnosť zaviazala neziskovú organizáciu podporovať tri roky. Celková suma podpory za rok 2013 je vo výške 52 000 eur. Z tejto sumy poputuje 40 000 eur na účet neziskovej organizácie a 12 000 eur daruje Samsung vo forme svojich produktov. Za celé obdobie spolupráce už Samsung podporil Orchideu sumou vo výške 156 000 eur. Súčasťou slávnostného odovzdávania šeku bolo aj darovanie použitého šatstva, ktoré venovali zamestnanci Samsungu deťom a matkám v Krízových centrách neziskovej organizácie Orchidea.

Spolupráca s Orchideou sa však neobmedzuje len na finančnú a materiálnu podporu. Zamestnanci Samsungu sa každoročne zapájajú aj do dobrovoľníckeho dňa, počas ktorého pomáhali skrášliť prostredie krízových centier, naučili personál neziskovej organizácie pracovať s notebookmi a pred Vianocami sa organizuje tradičný vianočný bazár. Počas neho si môžu zamestnanci kúpiť vianočné ozdoby, ktoré ručne vyrobili deti z neziskovej organizácie Orchidea.

Orchidea n. o.

Orchidea je nezisková organizácia registrované od roku 2003 a zaoberá sa poskytovaním všeobecne prospešných služieb. Jednotlivé druhy sociálnej služby sú registrované a akreditované príslušným Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako odborne poskytovaná služba. Sociálna služba je vo vybraných druhoch pre klientov celého územia Slovenskej republiky. Orchidea n. o. poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo osobám v krízovej životnej situácii, hmotnej a sociálnej núdzi, sociálnu službu Krízového strediska pre maloleté osoby, plní účel diagnostiky výkonom rozhodnutia súdu predbežným a výchovným opatrením, sociálnu službu Krízového strediska pre dospelé osoby v krízovej životnej situácii, sociálnu službu pre osoby v hmotnej a sociálnej núdzi, realizuje opatrenia sociálno-právnej ochrany formou

Zdroj: Tlačová správa Samsung

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno