Domov Novinky Päť najvýznamnejších trendov v roku 2024

Päť najvýznamnejších trendov v roku 2024

Zdielať

Uplynulý rok opäť ukázal rastúci význam technológií.

V roku 2023 sa pojmy ako generatívna umelá inteligencia (GenAI), kybernetická bezpečnosť, dáta a multicloud stali súčasťou našich každodenných rozhovorov a pripravili pôdu pre ešte dynamickejší rok 2024. V tomto roku bude kľúčových nasledujúcich päť technologických trendov, ktoré sľubujú zlepšenie fungovania podnikov, zefektívnenie spolupráce a zvýšenie úžitku pre ich zákazníkov.

V posledných 18 mesiacoch sa síce objavili inovatívne nápady, ako pretvoriť svet okolo nás, ale v praxi príliš nedochádzalo k rozsiahlejším realizáciám praktických aplikácií generatívnej umelej inteligencie (GenAI). S príchodom roku 2024 sa očakáva, že prvá vlna podnikových projektov dozrie a odhalí zásadné aspekty tejto technológie, ktoré neboli v počiatočných fázach plne pochopené.

Do budúcna nájde väčšie uplatnenie, bude ľahšie dostupná a širšie prijímaná v jednotlivých podnikoch a celých odvetviach. Vedenie podnikov prejde od rozsiahleho experimentovania k cieleným stratégiám zahŕňajúcim vybrané projekty GenAI so skutočným transformačným potenciálom. McKinsey odhaduje, že GenAI by mohla globálnej ekonomike priniesť ročne 2,6 až 4,4 bilióna dolárov.

Kvantové počítačové systémy budú tiež hrať kľúčovú úlohu pri riešení extrémnych výpočtových nárokov a pomôžu nastoliť novú éru, kde budú úlohy umelej inteligencie rozdelené medzi rôzne výpočtové architektúry, vrátane kvantových. Stále lepšia dostupnosť umelej inteligencie a posun spracovania dát do edge prostredia rozširuje priestor pre bezpečnostné hrozby, čo u podnikov všetkých veľkostí zvyšuje potrebu architektúry skutočne založenej na princípe zero-trust.

V tomto roku sa zero-trust (nulová dôvera) zmení z módnej frázy na reálnu technológiu s definovanými štandardmi. Podniky začlenia filozofiu do svojej firemnej kultúry a budú sa snažiť udržiavať solídnu kybernetickú odolnosť v celom svojom prevádzkovom prostredí. V celom regióne postúpi na vyspelejšiu úroveň s definovanými parametrami a certifikáciami a stane sa normatívom, ku ktorému sa podniky budú približovať.

Edge computing bude pokračovať vo svojom strmom raste. Prestane byť okrajovou záležitosťou a stane sa strategickým nástrojom, ktorý umožní zrýchliť spracovanie dát, znížiť latenciu a zvýšiť efektivitu. Bude hrať kľúčovú úlohu pri vytváraní nových možností a schopností v mnohých odvetviach, kedy podnikom pomôže získavať väčší úžitok z dát a nachádzať nové príležitosti k transformácii.

Bezprecedentný rozmach edge technológií bude napríklad predstupňom nástupu sietí 6G. Očakáva sa, že sa do roku 2030 stane súčasťou hlavného prúdu a synergie medzi edge a 6G pomôžu splniť náročné požiadavky budúcich technológií. Osobný počítač sa bude ďalej vyvíjať a bude stále sofistikovanejší a výkonnejší. Umelá inteligencia prinesie mnoho funkcií, napríklad netextové pokyny pre obojsmernú interakciu medzi človekom a počítačom.

Ponúkne atraktívny spôsob tímovej práce, ktorý používateľom umožní spoločne tvoriť pomocou hlasu, gest a vizuálnych príkazov, a naplní tak to, čo sa očakáva od digitálnych asistentov. Počítače zajtrajška budú vybavené funkciami riadenými umelou inteligenciou, ako je pokročilé rozpoznávanie hlasu, spracovanie prirodzeného jazyka a inteligentná automatizácia, ktoré budú interpretovať naše nálady, výrazy tváre, tón hlasu alebo dokonca zmenu spôsobu písania, čo výrazne obohatí užívateľskú skúsenosť.

Nové technické pokroky sa budú riadiť jasnými úmyslami. Budúce inovácie budú klásť dôraz na udržateľnosť, pričom prioritou bude environmentálny, sociálny a ekonomický dopad. Podniky budú starostlivo skúmať každý aspekt svojich obchodných procesov, od výskumu, vývoja a návrhu po celý životný cyklus výrobku, aby minimalizovali emisie a odpady, obmedzili poškodzovanie životného prostredia a znížili uhlíkovú stopu – to všetko pri optimalizácii prevádzkovej účinnosti.

V celom regióne CEEMETA (stredná a východná Európa, Blízky východ, Turecko a Afrika) sa s tým stretávame v praxi už dnes. Zajtrajšie inovácie budú spájať špičkové technológie s udržateľnými riešeniami pre konkrétne účely, a tým meniť spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Technologické trendy v roku 2024 a ďalších rokoch sľubujú významné zmeny a pokroky, ktoré budú mať zásadný vplyv na podnikanie a každodenný život.

Generatívna umelá inteligencia sa stane hmatateľnou realitou, princíp zero-trust sa stane normatívom, edge computing získa strategickú rolu, práca s PC bude intuitívnejšia a budúce inovácie budú účelovo zamerané a udržateľné.

Prijatie týchto digitálnych zmien nám umožní podporiť rozvoj moderného udržateľného podnikania a zlepšiť kvalitu života. Ako technológie pokračujú vo svojom vývoji, je nevyhnutné, aby sme boli pripravení čeliť novým výzvam a využívať príležitosti, ktoré nám tieto trendy prinášajú.