Domov Novinky Intel ISEF: Najprestížnejšia svetová súťaž vedy

Intel ISEF: Najprestížnejšia svetová súťaž vedy

Zdielať

Intel-ISEF-2014-SlovaciUmelá inteligencia, urýchľovanie častíc, štúdium nanočastíc platiny alebo štúdium lipoproteínov. Tak vyzerajú niektoré z projektov s vysokou vedeckou úrovňou, ktorá ich autorov zaradila medzi finalistov najprestížnejšej svetovej súťaže v obore vedy a techniky – Intel ISEF 2014. Tohtoročná „olympiáda“ stredoškolských vedeckých talentov sa uskutočnila v Los Angeles od 12. mája.

Sedem slovenských študentov je pripravených bojovať o najcennejšie kovy. Čo najviac vylepšiť prezentáciu svojho projektu, zapracovať na angličtine, zbaliť sa a vycestovať smerom do Los Angeles, do Kalifornie. Taký bol program predchádzajúceho týždňa pre sedem študentov z maturitných ročníkov, ktorí obstáli v národných vedeckých súťažiach organizovaných združeniami AMAVET a Mladí vedci Slovenska. Títo študenti sa prebojovali s ďalšími viac ako 1600 stredoškolákmi do tohtoročného finále najväčšej vedeckej súťaže v obore vedy a techniky – Intel ISEF 2014.

Intel ISEF 2014 01

V americkej metropole sú od pondelka 12. mája ich projekty v najtvrdšej možnej konkurencii účastníkov hodnotené elitnými porotcami, často krát nositeľmi Nobelových cien. V piatok 16. mája budú vyhlásení víťazi v sedemnástich vedeckých kategórii vrátane absolútneho víťaza.

Minulý rok si najcennejšiu trofej Gordona Moore a honorovanú 75 tisícmi dolárov odniesol do Rumunska teenager Ionut Budisteanu, ktorý bol ocenený za využitie umelej inteligencie k vytvoreniu modelu nízko nákladového automobilu, ktorý je schopný riadiť vozidlo.

Intel ISEF 2014 02

Slovenské vedecké talenty:

  • Michaela Brchnelová z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave prišla do Los Angeles s projektom „O urýchľovaní častíc v Tychovom pozostatku po supernove“. V ňom sa zaoberá vysoko energetickými časticami, ktoré k nám prichádzajú z priestoru našej Galaxie. Ako prvej sa jej podarilo nájsť priamy dôkaz, že tieto častice získavajú energiu v mračnách, ktoré vznikajú po výbuchoch hviezd.
  • Kristína Uličná z Gymnázia v Krompachoch sa predstaví s projektom „Lipoproteíny ako prostriedok na cielenú a selektívnu akumuláciu hydrofóbnych liečiv do nádorových buniek“. Vo svojom projekte sa zaoberá úpravou lipoproteínov, ktoré slúžia na dopravu protirakovinového liečiva k nádorovým bunkám. Zo skupiny lipoproteínov využíva takzvaný zlý cholesterol (LDL), do ktorého vkladá svetlo-citlivé liečivo. Tieto molekuly následne pokrýva dextránom. Ten vytvorí na povrchu LDL bariéru, ktorá zabráni tomu, aby sa liečivo počas transportu k nádoru stratilo. Na tomto projekte Kristína spolupracovala s katedrou biofyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Intel ISEF 2014 03

  • Daniel Ondra z Gymnázia Poštová 9 v Košiciach ponúka projekt s názvom „Štúdia väzbových možností syntetických derivátov kumarínu s DNA a albumínom“. Kumaríny majú mnoho terapeutických účinkov, môžu byť použité ako súčasť protinádorovej a HIV-terapie. Cieľom práce je preskúmať väzbové možnosti novosyntetizovaných derivátov kumarínu – toxických látok produkovaných na obranu rastliny, ktoré v malom množstve majú liečebné účinky – s DNA a proteínmi. Projektová spolupráca spolu s katedrou biochémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  • Branislav Viliam Hakala z Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského v Košiciach súťaží s projektom „Príprava a štúdium nanočastíc platiny pre katalyzátory vodíkových palivových článkov“. V projekte sa zaoberá prípravou nanoštrukturovaných katalyzátorov platiny pre vodíkové palivové články. Vodíkové palivové články sú zariadenia, ktoré majú potenciál v budúcnosti nahradiť súčasný spaľovací motor v automobiloch a práve tieto katalyzátory sú jedným z veľkých problémov praktickej aplikácie týchto zariadení. Spolupráca s katedrou fyziky tuhých látok na Prírodovedeckej fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Intel ISEF 2014 04

  • Pavel Madaj z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi s projektom „Umelá inteligencia“ rieši možnosť použitia umelej inteligencie (genetického algoritmu) na jednoduchom a zároveň komplexnom príklade. Príkladom je robotická simulácia maximálnej rýchlosti a precestovanej vzdialenosti. Vytvoril menší program s genetickým algoritmom pre optimalizáciu balistickej simulácie. Ďalšou úlohou bolo navrhnutie optimálnej štruktúry robota pre rýchly presun v simulovanom prostredí a vyhodnotenie genetického algoritmu pri zmenách rôznych hodnôt.
  • Dvojica študentov z košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Martin Liščinský a Michal Géci štartujú s projektom s názvom „Topenie v dvojrozmernom systéme malých magnetov“. Cieľom práce je štúdia konfigurovateľných diskov pohybujúcich sa po vzduchovom vankúši na stole, pre imitáciu 2D cryštálu a následné porovnanie experimentálnych výsledkov v dynamickom prostredí.

Zdroj: Tlačová správa Intel

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno