Domov Novinky HP prepája organizácie so zákazníkmi cez sociálne médiá

HP prepája organizácie so zákazníkmi cez sociálne médiá

Zdielať

HP_LogoDivízia HP Enterprise Services uvádza nové a rozšírené služby, ktoré pomôžu organizáciám účinnejšie osloviť zákazníkov prostredníctvom sociálnych sietí a zvýšiť šancu na nákup svojich produktov. Služby HP pomáhajú organizáciám vyťažiť informácie zo sociálnych sietí a ponúkať produkty, ktoré zákazníkom vychádzajú maximálne v ústrety. 

Rýchle prijatie sociálnych médií širokou verejnosťou poskytuje organizáciám nové príležitosti, ako lepšie pochopiť svojich zákazníkov a vzory ich správania. Zároveň však prináša nové výzvy, ako čo najúčinnejšie a v najkratšom možnom čase analyzovať obrovské množstvo neštruktúrovaných „sociálnych“ dát, ako sú napr. tweety, blogy, či príspevky na diskusných fórach, ktoré sú oproti tradičným štruktúrovaným dátam oveľa zložitejšie. Organizácie, ktoré nedokážu účinne analyzovať informácie, obsiahnuté v neštruktúrovaných dátach, prichádzajú o mnoho cenných informácií o svojich zákazníkoch, ktoré otvárajú nové konkurenčné výhody.

„Sociálne médiá môžu významne poškodiť či znížiť hodnotu firiem a ich obchodných značiek. Organizácie, ktoré nesledujú komunikáciu používateľov na sociálnych sieťach, ich tweety, blogy, či aktualizácie statusov, strácajú jednu z kľúčových foriem kontaktu so zákazníkmi a preto nedokážu pružne reagovať na ich potreby,“ povedal Bedřich Luft, riaditeľ divízie HP Enterprise Services v Českej republike. „Vďaka unikátnym nástrojom HP pre analýzu interakcií zákazníkov, organizácie môžu ľahko vstúpiť do sociálnych médií, začať maximálne vyťažovať v nich obsiahnuté informácie a zlepšovať svoje produkty či služby.“

Nové služby HP Customer Engagement Management (CEM) Services – Social, vychádzajúce z viackanálového analytického nástroja HP Explore a platformy HP Intelligent Data Operating Layer (IDOL), pomáhajú organizáciám rýchlejšie zavádzať do ich jestvujúcich IT prostredí „sociálne“ riadenie vzťahov so zákazníkmi (customer relationship management, CRM). Prostredníctvom týchto služieb sa organizácie môžu zapojiť do sociálnych sietí a reagovať na podnety zákazníkov prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré preferujú. Organizácie tak získajú oveľa lepšiu pozíciu pre poskytovanie služieb, ktoré budú vychádzať zákazníkom maximálne v ústrety, dokážu prilákať viac nových zákazníkov a udržať tých jestvujúcich.

Načúvajte, sledujte, zapojte sa a prijmite opatrenia

HP CEM Services – Social zahŕňajú tri odstupňované ponuky služieb, ktoré organizáciám umožnia zapojiť sa do sociálnej komunikácie zákazníkov a ovplyvňovateľov (influencerov) na internete, v sociálnych sieťach a digitálnych kanáloch, a čerpať tam nové informácie a podnety.

Prvý stupeň predstavuje služba analýzy sociálnych médií, umožňujúca organizáciám získať cenné informácie a spracúvať obrovské množstvo podnetov od jestvujúcich i potenciálnych zákazníkov. Vďaka tomu môžu oveľa rýchlejšie identifikovať diskusie, rozhovory, komentáre, alebo iné zmienky o ich organizáciách a odhaliť v nich príležitosti pre zlepšenie alebo rozšírenie vlastných produktov a služieb. Táto služba predstavuje akési elektronické sociálne centrum, vďaka ktorému organizácie môžu mať „na jednej obrazovke“ neustály prehľad o aktivitách používateľov v sociálnych sieťach a sledovať ich názory, komentáre, skúsenosti, pocity, či preferencie. Služba dokáže rýchlejšie odhaliť elektronickú komunikáciu, venovanú obchodným značkám organizácií, vyťažiť z nej dôležité informácie a na ich základe pomôcť organizáciám prijímať presnejšie obchodné rozhodnutia, týkajúce sa ďalšieho vývoja ich produktov a služieb.

Druhý stupeň tvoria služby angažovanosti (engagement services), ktoré kategorizujú a zaraďujú zmienky z vybraných sociálnych médií podľa vopred stanovených obchodných priorít a následne navigujú organizácie na vykonanie potrebných akcií. Pokiaľ organizácie tieto služby využijú, budú im pridelení konzultanti kontaktného centra HP, ktorí sa zamerajú na rozširovanie povedomia o ich obchodných značkách a zapoja sa do komunikácie zákazníkov na sociálnych sieťach. Konzultanti HP sa takisto môžu zúčastniť internej komunikácie organizácií a v jej rámci pomôcť odhaliť osobné postoje, názory, alebo odporúčania najrelevantnejších zamestnancov ku konkrétnej problematike.

Podnikové analýzy, tretí stupeň služieb HP CEM Services – Social, zabezpečujú vytvorenie komplexného profilu zákazníkov vďaka prepojeniu jednotlivých používateľov a sociálnych kanálov, v ktorých sú aktívne, do tzv. konverzačného centra (Conversation Hub). Podrobný profil zákazníka, v kombinácii s rýchlou a účinnou výťažnosťou dát pre kľúčové slová a kontextový význam, umožňujú organizáciám oslovovať zákazníkov presne cielenými informáciami podľa ich záujmov a preferencií.

HP takisto ponúka analýzu trhových trendov, na základe ktorých sa dajú vybrať najvhodnejšie marketingové a prevádzkové metódy na oslovenie zákazníkov. Vďaka službám HP tak organizácie môžu navrhovať, vytvárať a spúšťať zlepšené individualizované služby a podporiť svoju konkurencieschopnosť.

Ďalšie informácie o službách HP CEM Services – Social možno nájsť na tomto webe.

Ceny a dostupnosť

Služby HP Customer Engagement Management (CEM) Services – Social sú už celosvetovo dostupné. Cena závisí od množstva využívaných čiastkových služieb.

Zdroj: Tlačová správa HP

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno