Domov Novinky Filmové štúdio 20th Century Fox bude využívať HP Cloud

Filmové štúdio 20th Century Fox bude využívať HP Cloud

Zdielať

HP_Cloud_20th_Century_FoxHP oznámilo začatie spolupráce s filmovým štúdiom 20th Century Fox (Fox), ktoré si vybralo HP za strategického partnera v oblasti cloudových služieb. Fox využije potenciál cloudového prostredia HP na pokrytie svojich potrieb, súvisiacich s obchodným rastom a zároveň si v ňom zaistí nepretržité zabezpečenie svojich multimediálnych aktív.

Komplexné cloudové riešenie HP umožní IT oddeleniu Foxu definovať a zavádzať vysokoprispôsobiteľné, škálovateľné služby za výhodných cenových podmienok. Nové služby budú k dispozícii všetkým divíziám Foxu a tesne previazané s prostredím Fox Enterprise Media Framework (EMF) – ťažiskovým súborom funkcií pre správu, tvorbu a distribúciu mediálneho obsahu po celom svete.

Konvergovaný cloud HP umožní poprednému filmovému štúdiu výrazne urýchliť zavádzanie inovácií a rozšíriť ponuku služieb. Transformácia digitálneho obsahu v zábavnom priemysle kládla na IT prostredie Foxu obrovské technologické nároky. Prechodom z tradičnej IT infraštruktúry do prostredia konvergovaného cloudu získa Fox spoľahlivú kontrolu prevádzkových nákladov IT prostredia a zároveň získa nový priestor pre inovácie.

„Neustále sa snažíme zvyšovať kvalitu našej digitálnej distribúcie, preto sme sa rozhodli pre prechod do cloudového prostredia, ktoré našim obchodným partnerom zaistí potrebnú pružnosť a škálovateľnost,“ povedal John Herbert, výkonný viceprezident a IT riaditeľ v spoločnosti 20th Century Fox. „Okrem spoľahlivej správy mediálneho obsahu, výkonné a cenovo priaznivé prostredie HP cloudu ponúka aj ideálne prostredie pre podporu požiadaviek všetkých našich divízií.“

Po dokončení tejto transformácie bude Fox pokračovať v zjednocovaní obchodných a IT požiadaviek, zvyšovať pružnosť svojho IT prostredia a rozširovať možnosti zdieľaných služieb. Srdcom dodávky konvergovaného cloudu HP sa vo Foxe stane prostredie HP CloudSystem, ktorého súčasť budú okrem iného tvoriť riešenia HP 3PAR StoreServ Storage, HP Cloud Service Automation a HP Database and Middleware Automation, ktoré sa postarajú o zdieľanie zdrojov v cloude. Vďaka tomu Fox bude môcť v reálnom čase sprístupniť zdroje všetkým oprávneným používateľom, sledovať ich aktivitu a kapacitné nároky siete, takže dokáže udržať prevádzkové náklady trvale pod kontrolou. Fox takisto plánuje príležitostne využívať služby verejného cloudu HP CloudSystem na pokrytie výkonnostných špičiek, vyžadujúcich dodatočnú kapacitu.

Kľúčovou funkciou riešenia HP bude schopnosť zaistiť variabilné zabezpečenie cloudu pre rôzne druhy prístupu, čo Foxu umožní vytvárať vysoko zabezpečené „cloudové zóny“ pre správu médií a distribúciu obsahu, ktoré si zachovajú maximálnu flexibilitu tradičného digitálneho prostredia pri súčasnom znížení možných rizík. Unikátne bezpečnostné profily cloudových zón sa budú využívať na spracúvanie marketingového, propagačného a produkčného obsahu. S jeho zabezpečením budú Foxu pomáhať aj vybrané riešenia divízie HP Enterprise Security.

„Štúdio 20th Century Fox presadzuje vizionársky prístup a buduje svoju cloudovú infraštruktúru aj pre plnenie budúcich požiadaviek,“ povedal Bill Veghte, prevádzkový riaditeľ HP. „Oprostilo sa od tradičného zväzujúceho IT prostredia a transformovalo sa z pozície staviteľa do úlohy poskytovateľa inovatívnych IT služieb.“

Prechod do cloudového prostredia HP prinesie Foxu tieto výhody:

  • Zníženie objemu dátových centier o 70 %.
  • Optimalizáciu zavádzania tradičných výpočtových a úložných kapacít z piatich týždňov na 15 minút.
  • Presun 50 % IT zdrojov z oblasti komoditnej podpory do oblasti poskytovania globálnych služieb.
  • Bohatšie možnosti nasadenia a správy zdieľaných služieb.

Zdroj: Tlačová správa HP

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno