Domov Nezaradené Ako vybrať záložný zdroj?

Ako vybrať záložný zdroj?

Zdielať

Čo na nasadzovanie UPS hovoria zákazníci a čoho sa obávajú implementační partneri? Aké sú možnosti pre manažment UPS?

Dôležité je, aby ste pri nasadzovaní UPS mysleli na všetky sieťové zariadenia. Na zdroj záložného napájania tak pripájajte nielen servery, ale aj switche, routery či fyzické firewally. Pri prípadnom výpadku totiž hrozí, že zatiaľ čo servery napríklad pobežia, nebudú v danej chvíli reálne využiteľné. A navyše môžu byť náchylné voči bezpečnostným hrozbám. Občas môže nastať problém s podporou a kompatibilitou. A to nie až tak vo firmách, ako hlavne vo verejnom sektore. V štátnych zákazkách je totiž rozhodujúcim faktorom cena a objednávateľ nemôže uvádzať konkrétne meno výrobcu, ale iba parametre zariadenia. To v prípade doplnenia alebo rozšírenia existujúceho záložného systému spôsobuje roztrieštenosť technológií a aj zhoršuje schopnosť jeho správy. Nasadenie UPS vo väčších firmách navyše komplikuje fakt, že interní zamestnanci ho už nie sú schopní zvládnuť vlastnými silami. Nemajú ako realizovať analýzu a preto je zložité aj následné nastavovanie.

Ďalším problémom je, že musíte dodržať postupnosť vypínania všetkých počítačov. Ak je celé prostredie správne nastavené, to zistíte až fyzickou skúškou, keď celý systém vypnete. Potom je potrebné celú infraštruktúru opätovne zapnúť, skontrolovať všetky počítače a služby a až potom je možné proces vypínania vyhlásiť za správne nastavený. Vypínací proces musíte aktualizovať po každom odobratí alebo vložení nového fyzického počítača, po vytvorení nového virtuálneho počítača alebo po vložení aktívneho prvku. Skrátka zakaždým, keď dôjde v postupnosti k zmene. Vykonanie funkčných skúšok vo väčších firmách je pomerne zložité, pretože časť systémov musí bežať nonstop a nie je možné si dovoliť ich výpadok. Nedá sa totiž presne odhadnúť čas nedostupnosti testovaných systémov. Skúška teda musí v 100% prípadov dopadnúť dobre a zabezpečiť ich prevádzku.

Napriek tomu sa pri prvej skúške vždy ukáže nejaká chyba v analýze alebo v implementácii, ktoré sa následne zapracovávajú do ďalšej fázy úprav alebo nastavení. Od určitej veľkosti a dôležitosti podniku je vhodné, a navyše efektívne, nasadenie elektrocentrál, ktoré sa po nastavenom intervale automaticky štartujú. Batérie potom fungujú len ako dočasný zdroj napájania od výpadku sieťového napájania po nábeh elektrocentrál. Napriek tomu však batérie zostávajú veľmi dôležitou súčasťou vyhladzovania prichádzajúceho sieťového napätia a prostriedkom zvyšovania alebo orezávania vstupného napätia (podpätie a prepätie). Základom funkčnej správy napájania je jeho nastavenie. Poďme sa pozrieť konkrétne na softvér PowerPanel Business od CyberPower. Pri tomto softvéri existujú tri verzie, a to Personal, Business a Enterprise, odstupňované podľa úrovne využitia.

Zatiaľ čo verzia Personal je určená pre jednotlivcov a domácnosti a Enterprise, ktorý umožňuje aj podrobné sledovanie energetickej efektivity dátových centier (PUE), zase pre najväčšie podniky, variant Business využije predovšetkým segment SMB, teda malých a stredne veľkých podnikov. A na túto verziu softvéru sa teraz zameriame. Nie je sa čoho obávať, pretože nastavenie napájania je veľmi intuitívne a celý program je dostupný aj v slovenčine, a to pre platformy Windows, VMware, Mac a Linux. Z webových stránok si môžete stiahnuť buď modul Local/Remote (pre miestnu/vzdialenú správu) alebo modul Management (Riadenie). Pri moduloch miestnej a vzdialenej správy záleží na tom, či na prepojenie UPS s počítačom využívate USB alebo sériové pripojenie alebo vzdialené pripojenie cez miestnu sieť.

Druhá možnosť je aplikovateľná v prípade, že váš záložný napájací zdroj podporuje protokol SNMP a zároveň je vybavený kartou pre vzdialenú správu (Remote Management Card). Tú je možné k zariadeniam UPS od CyberPower štandardne zakúpiť ako voliteľné príslušenstvo (RMCard205). Okrem ovládania v grafickom prostredí umožňuje PowerPanel taktiež vytvoriť používateľsky programovateľné príkazy pre CLI (rozhranie príkazového riadka) vhodné či už pre rozsiahle siete a opakujúce sa činnosti alebo pre zjednodušenie práce v prostredí malej infraštruktúry. Možnosti nasadenia a nastavenia UPS sú rozličné. Primárnym účelom je samozrejme prekonať krátkodobý výpadok bez toho, aby došlo k prerušeniu činnosti zálohovaných systémov, sieťových zariadení, serverov a pod. Pokiaľ však má výpadok elektrického prúdu dlhodobý charakter, na ktorý nie je zálohovací systém navrhnutý, nastáva krízový scenár, ktorého účelom je zabrániť a minimalizovať škody spôsobené výpadkom.

Odpovedať

Vložte komentár prosím!
Zadajte svoje meno